Kominformas (Komunistų informacijos biuras) – 1947 m. įkurtas „Komunistų ir darbininkų partijų informacinis biuras“. Tai pirmoji komunistines partijas jungusi organizacija po Kominterno panaikinimo 1943 m.

Kominformas buvo Sovietų Sąjungos valdoma komunistinių partijų organizacija 1947 m. rugsėjį įkurta konferencijoje, vykusioje Lenkijoje, Škliarska Porembos mieste. TSRS vadovas Josifas Stalinas sušaukė šią konferenciją dėl nesutarimų tarp Rytų Europos valstybių – buvo diskutuojama dėl vykimo į Paryžiaus taikos konferenciją.

Pirmoji Kominformo būstinė buvo Belgrade (tuometinėje Jugoslavijos Liaudies Respublikos sostinėje). Po Jugoslavijos pašalinimo iš Kominformo 1948 m. birželį, būstinė buvo perkelta į Rumunijos sostinę Bukareštą.

Pagrindinis Kominformo tikslas buvo galimybė suderinti veiksmus tarp komunistinių partijų visame pasaulyje. Kominformas turėjo suvienyti visas komunistų partijas.

Kominformas buvo panaikintas 1956 m. SSKP nutarimu po SSKP XX suvažiavimo, kuriame tuometinis SSRS vadovas Nikita Chruščiovas pasakė kalbą, smerkiančią stalinizmą.

Kominformo narės redaguoti

Taip pat skaitykite redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  • P. M. H. Bell, The World Since 1945, London, Arnold, 2001 m.