Komercijos atašė

Komercijos atašė – į užsienio valstybę paskirtas tam tikros valstybės pilietis, pagal ekonominių organizacijų (Lietuvoje – Ūkio ministerijos) kompetenciją padedantis atstovauti valstybės ekonominiams interesams valstybėje, kurioje yra akredituotas.

Uždaviniai redaguoti

Atašė uždaviniai yra:

  1. atstovauti valstybinėms institucijoms paskyrimo valstybėje;
  2. skatinti nacionalinių prekių ir paslaugų eksportą;
  3. skatinti užsienio investicijas į nacionalinį ūkį;
  4. skatinti įvažiuojamąjį turizmą į valstybę;
  5. atstovauti ir ginti nacionalinių įmonių interesus paskyrimo valstybėje;
  6. rinkti ir perduoti valstybės insitucijoms bei kitoms institucijoms informaciją apie buvimo šalies ekonomiką ir šios šalies vyriausybės vidaus ir užsienio ekonominės politikos sprendimus;
  7. propaguoti ūkio laimėjimus bei platinti informaciją apie valstybės ekonomiką.

Nuorodos redaguoti