Komendanto valanda

Komendanto valanda – ypatingoji padėtis mieste, kuomet nustatytu paros metu (paprastai naktį) gatvėse ir kitose viešose vietose draudžiamas civilių asmenų (arba jų dalies – pvz., nepilnamečių) judėjimas.

San Fransisko vaizdas 2020 m. gegužės 31 d., paskelbus komendanto valandą; matomos tuščios gatvės

Komendanto valanda įvedama susidarius nepaprastajai situacijai – kilus karui, pilietiniams neramumams, po stichinių nelaimių, masinės evakuacijos ir kt., kuomet smarkiai padidėja nusikalstamumas. Tuo metu teritoriją kontroliuoja kariuomenė, policija ar kitos specialiosios tarnybos. Jų tikslas būna užtikrinti gyventojų ir turto saugumą, išvengti bereikalingų aukų.

Dalyje šalių, pvz., Rusijoje[1], Islandijoje[2], vietomis JAV[3] teisiškai įvesta komendanto valanda, draudžianti nepilnamečiams vaikščioti naktį be suaugusiųjų. Komendanto valanda nepilnamečiams galioja ir Lietuvoje: 16 metų nesulaukę vaikai lauke gali būti iki 21 valandos, o iki 22 valandos – tik pateikę tėvų pasirašytą raštą, leidžiantį jiems tai daryti. 16-18 metų paaugliai į namus privalo grįžti iki 23 valandos. Šie apribojimai nepilnamečiams būti lauke tęsiasi iki 6 valandos ryto.[4]

Šaltiniai redaguoti