Komendanto valanda

Komendanto valanda – ypatingoji padėtis mieste, kuomet nustatytu paros metu (paprastai naktį) gatvėse ir kitose viešose vietose draudžiamas civilių asmenų (arba jų dalies – pvz., nepilnamečių) judėjimas.

San Fransisko vaizdas 2020 m. gegužės 31 d., paskelbus komendanto valandą; matomos tuščios gatvės

Komendanto valanda įvedama susidarius nepaprastajai situacijai – kilus karui, pilietiniams neramumams, po stichinių nelaimių, masinės evakuacijos ir kt., kuomet smarkiai padidėja nusikalstamumas. Tuo metu teritoriją kontroliuoja kariuomenė, policija ar kitos specialiosios tarnybos. Jų tikslas būna užtikrinti gyventojų ir turto saugumą, išvengti bereikalingų aukų.

Dalyje šalių, pvz., Rusijoje[1], Islandijoje[2], vietomis JAV[3] teisiškai įvesta komendanto valanda, draudžianti nepilnamečiams vaikščioti naktį be suaugusiųjų. Komendanto valanda galioja ir Lietuvoje – iki 16 metų draudžiama būti viešose vietose be tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą nuo 22:00 iki 6:00, nuo 16 iki 18 metų – nuo 23:00 iki 6:00.

Šaltiniai Keisti