Kolokol (laikraštis)

„Kolokol“ (rus. Ко́локол, Varpas) – pirmasis rusų kalba spausdintas necenzūruotas revoliucinės pakraipos laikraštis, kurį emigracijoje 18571867 metais leido Aleksandras Gercenas ir Nikolajus Ogariovas. Laikraštis buvo spausdinamas „Laisvojoje rusų tipografijoje“ (rus. Вольная русская типография) 1857–1865 m. Londone ir 1865–1867 m. Ženevoje. Uždarius laikraščio leidybą, kaip jo tęsinys 1868 m. prancūzų kalba buvo publikuojamas laikraštis „La cloche”.[1]

Žurnalas „Kolokol“

Laikraščio įsteigimas

redaguoti
 
Aleksandras Gercenas ir Nikolajus Ogariovas, 1861 m.

1853 m. Aleksandras Gercenas Londone įkūrė spaustuvę „Вольная русская типография”.[2] Iš pradžių A.Gerceno tipografija dėmesio tarp rusų bendruomenės nesukėlė iki tol, kol 1855 m. vasarą pasirodė almanachas „Полярная звезда” (1855–1868 m.). Iki 1857 m. korespondencijos apimtis išaugo tiek, kad vieno storo žurnalo, kurį leido metraščio periodiškumu, galimybių nebeužteko, kad galima būtų išpublikuoti visą gautą dominančią medžiagą. Tam, kad galėtų greitai reaguoti į svarbius įvykius, pagal N. Ogariovo idėją, išleidę trečiąją almanacho knygą, leidėjai įsteigė ir ėmė leisti laikraštį „Kolokol“. Pradžioje šis laikraštis gavo „Poliarinės žvaigždės“ priedo statusą.

Tokia programa pritraukė liberalius opozicijos sluoksnius, kurių aktyvumas augo. Jau pranešime apie būsimą laikraščio „Kolokol“ išleidimą, kuris buvo išsiųstas kartu su trečiuoju „Poliarinė Žvaigždė“ numeriu, atskirame lape pasirodė vėliau gerai žinomas laikraščio šūkis: „Vivos voko! „ – pirmieji Šilerio epigrafo žodžiai iš kūrinio „Daina apie varpą“ (vok. „Das Lied von der Glocke“) (1799 m.): „Vivos voco. Mortuos plango. „Fulgura frango“ (liet. „Gyvuosius kviečiu. Mirusiuosius apraudu. Žaibus sulaikau“).

Nuo 1857 m. liepos 1 d. iki 1867 m. liepos 1 d. buvo išleisti 245 laikraščio „Kolokol“ numeriai.

Penkerių metų laikraščio sėkmė

redaguoti
 
1859 m. spalio 1 d. „Kolokol“ priedas „Под суд!”

Pirmieji aštuoni laikraščio „Kolokol“ numeriai pasirodė kartą per mėnesį. Augant populiarumui, nuo 1858 m. vasario 15 d. laikraštį imta leisti du kartus per mėnesį: pirmą ir penkioliktą mėnesio dieną. Vėliau, atsižvelgiant į korespondencijos kiekį ir įvykių svarbą, laikraščio dažnis svyravo nuo pasirodymo kartą per savaitę iki pasirodymo kartą per mėnesį. Nuo 1861 m. lapkričio mėn. iki 1863 m. birželio mėn. laikraštis buvo leidžiamas 3–4 kartus per mėnesį. Laikraščio apimtis buvo 8 (kartais 10) puslapių. Lakštai buvo spausdinami ant plono popieriaus, kurį buvo lengviau pervežti per muitinę. Puslapių numeracija ėjo nuo pirmo numerio iki paskutinio, todėl paskutinis paskutiniojo 245-ojo numerio laikraščio puslapis buvo 2002. Laikraštis turėjo priedus: „Под суд!” ir „Общее вече”, kurie turėjo savarankišką numeraciją.

Nuolatinis necenzūruojamas leidinys buvo paklausus tarp skaitytojų. Apimant papildomus leidimus, per dešimt laikraščio gyvavimo metų buvo išleista apie pusė milijono jo egzempliorių. Didžiausio leidinio populiarumo metu jo leidimo tiražas pasiekė 2500–3000 egzempliorių, o pakartotiniai leidimai iki 4500–5000 egzempliorių. Laikraštis „Kolokol“ galėjo lygintis su didžiausių to meto legalių Rusijos laikraščių (10–12 tūkst. egzempliorių) tiražais. Kartais Rusijos skaitytoją pasiekusio laikraščio kaina padidėdavo dešimteriopai, lyginant su nominalia jo verte.

Vos pasirodęs laikraštis „Kolokol“ buvo nedelsiant uždraustas Rusijos imperijoje, o 1858 m. pirmoje pusėje caro vyriausybei pavyko oficialiai uždrausti „Kolokol“ Prūsijoje, Saksonijoje, Romoje, Neapolyje, Frankfurte. Nepaisant to, A. Gercenas sugebėjo sukurti būdus gana saugiam korespondencijos pristatymui iš Rusijos per daugybę patikimų adresatų: Rotšildą, knygų pardavėjus – Trubnerius, Franką, šeimos draugę Mariją Reichel ir kt. Vėliau daugelį laikraščio platinimo ir gabenimo per sieną būdų imta laikyti kaip pavyzdžiu kitiems nelegaliems ir revoliuciniams leidiniams platinti.

Laikraštyje „Kolokol“ buvo pateikta patarimų, kaip naudoti patikimus kanalus korespondencijai gauti. Laiškai ir straipsniai buvo skelbiami slapyvardžiais arba anonimiškai. Remiantis gautų laiškų medžiaga apie įvykius Rusijoje ir vietinius neramumus ar konfliktus, buvo sukurtas skyrius „Mišinys“, rubrika „Ar tai tiesa?“, kur buvo talpinama kritika. Dažnai gautą informaciją iš laiškų apdorodavo pats Aleksandras Gercenas. Iš dviejų tūkstančių „Kolokol“ puslapių A. Gercenas parašė apie 1200.

Laikraštyje buvo spausdinami ir literatūros kūriniai. Buvo publikuojama Lermontovo, Nikolajaus Nekrasovo, Nikolajaus Ogariovo ir kt. autorių poezija.

Populiarumo kritimas

redaguoti
 
„Kolokol“ 1857 m.

Nuo 1862 m. laikraščio „Kolokol” populiarumas ėmė kristi. Rusijoje ėmė atsirasti radikalių judėjimų, kuriems laikraštis „Kolokol” atrodė ganėtinai konservatyvus. Po laikraščio redaktorių sprendimo paremti 1863 m. sukilimą liberaliausi skaitytojai nusisuko nuo laikraščio. Iki 1863 m. pabaigos „Kolokol“ tiražas sumažėjo iki 500 egzempliorių. Siekdami išplėsti skaitytojų skaičių, 1862 m. leidėjai išleido priedą „Общее вече”, skirtą paprastai liaudžiai, tačiau 1864 m. šio priedo leidybą nutraukė. 1865 m. pavasarį A. Gercenas ir N. Ogariovas perkėlė tipografiją į Šveicariją. Laikraščio 196 numeris išėjo Londone, o 197 numeris – jau Ženevoje. Tačiau šios pastangos nesugražino laikraščio reitingų. Laikraštis ir toliau prarado skaitytojus. 1867 m. liepos 1 d. numeryje A. Gercenas patalpino eilėraštį „Iki pasimatymo!“, kas reiškė, jog sustabdo laikraščio leidybą.

1868 m. A. Gercenas ir N. Ogariovas pamėgino dar kartą išplėsti laikraščio auditoriją ir atgaivinti „Kolokol“, kreipdamiesi į Europos skaitytoją. Laikraštį jie leido prancūzų kalba su rusiškais priedais. „Mes neketiname pasakyti nieko naujo“, – pirmame numeryje rašė Aleksandras Gercenas:

„Pakeitus kalbą, mūsų laikraščio kryptis ir paskirtis išlieka ta pati <…>. Mums atrodo, kad šiuo metu yra naudingiau kalbėti apie Rusiją nei kalbėti su ja “.

Naujas „Kolokol“ leidimas nebuvo sėkmingas ir tapo daugybės išpuolių Rusijoje taikiniu. Pirmieji šeši leidiniai buvo publikuojami kartą per dvi savaites, po to leidyba perėjo į mėnesinį ciklą ir metų pabaigoje buvo visiškai išsekusi.

Šaltiniai

redaguoti
  1. Н.Я.Эйдельман "Герценовский „Колокол“, Историческая библиотека школьника, Государственное учебно-педагогическое издательство, 1963.
  2. Aleksandro Gerceno biografija Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje. [1]

Literatūra

redaguoti
  • Колокол. Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарёва. Выпуски I–IX. Факсимильное издание. «Наука», Москва, 1962–1964 год. Тираж 6700 экз.
  • Колокол. Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарёва. Выпуск X. Приложения. Факсимильное издание. «Наука», Москва, 1964 год. Тираж 6200 экз.
  • Колокол. Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарёва. Выпуск XI. Указатели. «Наука», Москва, 1962 год. Тираж 7000 экз.
  • Колокол. Kolokol. Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Переводы. Комментарии. Указатели. «Наука», Москва, 1978 год. Тираж 6100 экз.
  • Колокол. Kolokol. Газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Факсимильное издание. «Наука», Москва, 1979 год. Тираж 1000 экз.

Nuorodos

redaguoti
  • „Kolokol“ archyvas [2]