Kolizijų teisė, kolizijos teisė (angl. Conflicts of Laws, konfliktų teisė) - teisės normos, kuriomis nustatoma taikytina teisė.

Kolizijų teisę privatinėje srityje reguliuoja tarptautinė privatinė teisė.

Teisės kolizija kyla tuomet, kai tuos pačius visuomeninius santykius skirtingai reguliuoja arba nustato skirtingas teisines pasekmes įvairios teisės normos, t. y. jos tarpusavyje koliduoja. Problema tampa sudėtingesnė, kai skirtingų teisės sistemų normos reguliuoja tą patį atvejį nevienodai, t. y. numato skirtingas teisines pasekmes. Taip pat gali būti, kad koliduoja ne tik teisės sistemos, bet ir teisinės sistemos (pvz., religinė teisė ir nacionalinė teisė).

Siekiant išvengti nepageidaujamų pasekmių, norint sureguliuoti tokius atvejus yra nustatomos kolizinės normos, pagal kurias sprendžiama, kokias teisės normas reikėtų taikyti, esant byloms arba teisiniams atvejams su vadinamuoju tarptautiniu elementu. Kolizijų teisė gali nustatyti imperatyvias normas arba suteikti santykių šalims pasirinkti taikytiną teisę (dispozityvumas). Pvz., sudarant santuoką, leidžiama pasirinkti, pagal kurios valstybės teisę bus teisiškai registruojamas civilinės būklės aktas - pagal vieno sutuoktinio pilietybės valstybės teisę, pagal vieno sutuoktinio gyvenamosios valstybės teisę, pagal abiejų sutuoktinių gyvenamąją vietą ar pan. Valstybinė teisė tokiu atveju gali taip pat įtvirtinti galimybę pasirinkti kitos teisinės sistemos teisę (santuokos atveju taikyti religines teisės normas, pvz., žr. bažnytinė santuoka).

Kolizijų teisė įtvirtinama privatinės teisės kodeksuose arba specialiuose įstatymuose (pvz., tarptautinės privatinės teisės įstatymas), tarpatautinėse sutartyse.

Literatūra

redaguoti