Kolegijos patarėjas

Kolegijos patarėjas (rus. коллежский советник, советник коллегии) – valdininko laipsnis Rusijos imperijoje 1717–1917 m. ir asmuo, turintis tokį laipsnį.

1722 m. Rangų lentelėje kolegijos patarėjas buvo priskirtas VI klasei, kuriai priklausė ir pulkininkai.
Pradžioje kolegijos patarėjo laipsnis ir pareigos sutapo, o vėliau kolegijos patarėjo laipsnis buvo suteikiamas ir kitiems asmenims, užimantiems VI klasės valdininkų pareigybes. Centrinėse įstaigose kolegijos patarėjai galėjo užimti skyrių viršininkų, prokurorų, Senato obersekretorių pareigas. Apskrities bajorų vadovas (уездный предводитель дворянства) po 3-jų tarnybos metų galėjo gauti kolegijos patarėjo laipsnį.

Į kolegijos patarėjus kreipdavosi „Ваше высокоблагородие“.

Kolegijos patarėjo laipsnis buvo panaikintas 1917 m.

Jaunesnysis rangas
Dvaro patarėjas
Rangų lentelė
Kolegijos patarėjas
Vyresnysis rangas
Valstybės patarėjas

Nuorodos redaguoti