Teisės kodeksas

(Nukreipta iš puslapio Kodeksai)

Teisės kodeksas (lot. codex) – susistemintas teisės normų rinkinys, teisės sąvadas, teisynas; teisės norminis aktas. Teisėkūros arba kodifikacijos metu priimtas teisinis dokumentas, turintis įstatymo galią. Kaip teisės normų rinkinys pasižymi aiškia struktūra, teisinio reguliavimo aiškumu, išsamumu, išbaigtumu. Kaip teisės sisteminimo rezultatas kodeksas gali būti nuo kelerių metų iki kelių dešimtmečių darbo įkūnijimas. Vienas seniausių modernių kodeksų – Civilinės teisės sąvadas (CIC).

Constitutio criminalis Carolina, baudžiamasis kodeksas
Civilinės teisės sąvadas (1583 m. leidimas)

Kodeksai yra žinomi tiek pasaulietinėje, tiek ir bažnytinėje teisės sistemose (pvz., Romos katalikų bažnyčios Kanonų teisės kodeksas). Pagal teisės šaką kodeksai priimami tiek materialinės teisės (Civilinis kodeksas, Baudžiamasis kodeksas, Komercinis kodeksas, Darbo kodeksas, Miškų kodeksas, Administracinis kodeksas (Administracinių pažeidimų kodeksas), tiek ir proceso teisės (Civilinio proceso kodeksas, Baudžiamojo proceso kodeksas, Administracinio proceso kodeksas) srityse.

Lietuvos kodeksai

redaguoti

Lietuvos kodeksai (2007 m.):

 1. Administracinių teisės pažeidimų kodeksas: priėmė LTSR Aukščiausioji Taryba, galiojo nuo 1985-04-01 iki 2007-12-31; negalios nuo 2008-01-01; paskelbta: Valstybės žinios, 1985 Nr. 1-1
 2. Baudžiamasis kodeksas:, priimtas 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu (Nr. VIII-1968), įsigaliojo nuo 2003 m. gegužės 1 d.;
 3. Baudžiamojo proceso kodeksas: įsigaliojo nuo 2002-04-09; paskelbta: Valstybės žinios, 2002 Nr. 37-1341, Valstybės žinios, 2002 Nr. 46 (atitaisymas)
 4. Bausmių vykdymo kodeksas: įsigaliojo nuo 2003-05-01; paskelbta: Valstybės žinios, 2002 Nr. 73-3084
 5. Civilinis kodeksas: įsigaliojo nuo 2001-07-01; paskelbta: Valstybės žinios, 2000 Nr. 74-2262, Valstybės žinios, 2000 Nr. 77 (atitaisymas), Valstybės žinios, 2000 Nr. 80 (atitaisymas), Valstybės žinios, 2000 Nr. 82 (atitaisymas)
 6. Civilinio proceso kodeksas: įsigaliojo nuo 2003-01-01; paskelbta: Valstybės žinios, 2002 Nr. 36-1340, Valstybės žinios, 2002 Nr. 42 (atitaisymas)
 7. Darbo kodeksas: įsigaliojo nuo 2003-01-01; paskelbta: Valstybės žinios, 2002 Nr. 64-2569, Valstybės žinios, 2002 Nr. 71 (atitaisymas)
 8. Geležinkelių transporto kodeksas: įsigaliojo nuo 2004-04-30; paskelbta: Valstybės žinios, 2004 Nr. 72-2489
 9. Kelių transporto kodeksas: įsigaliojo nuo 1996-12-11; paskelbta: Valstybės žinios, 1996 Nr. 119–2772
 10. Vidaus vandenų transporto kodeksas: įsigaliojo nuo 1996-11-02; paskelbta: Valstybės žinios, 1996 Nr. 105–2393
 11. Valstybės politikų elgesio kodeksas: įsigaliojo nuo 2006-10-01; paskelbta: Valstybės žinios, 2006 Nr. 102-3938.

Projektai:

Taip pat skaitykite

redaguoti

Nuorodos

redaguoti