Klemensas Aleksandrietis

Klemensas AleksandrietisIIIII amžiaus krikščionių teologas, vienas iš bažnyčios tėvų, bažnytinės mokyklos Aleksandrijoje vadovas.

Gynė krikščionybę veikaluose „Pamokomasis žodis graikams“, „Pedagogas“, „Kilimai“ ir daugelyje kitų.