Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybaKlaipėdos rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindas redaguoti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 25 sumažintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimai redaguoti

Rinkimuose dalyvavusios partijos redaguoti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 5065 10
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 3924 7
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 1942 4
15 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 1496 3
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 818 1
16 Lietuvių tautininkų sąjunga 418 0

Tarybos nariai redaguoti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Audrius Kampas TSLK 1
Juozas Gajauskas TSLK 2
Zigmantas Dangirdas Lingys TSLK 3
Vidutė Petrauskienė TSLK 4
Jonas Čepas TSLK 5
Rimantas Kripaitis TSLK 6
Ramunė Dirginčienė TSLK 7
Stanislovas Juozapas Mažeika TSLK 8
Tomas Aleksa TSLK 9
Jonas Hugo Silius TSLK 10
Danutė Jonikaitė LKDP 1
Kęstutis Cirtautas LKDP 2
Česlovas Leonas Kareckas LKDP 3
Juozapas Vytautas Kazlauskas LKDP 4
Aloyzas Vaitkus LKDP 5
Mėčislovas Raštikis LKDP 6
Gintautas Bareikis LKDP 7 iki 1995 m. birželio 8 d.
Regina Baranauskienė LKDP 8 nuo 1995 m. birželio 8 d.
Andrius Adomaitis LDDP 1
Juozapas Paliakas LDDP 2
Stanislovas Muižė LDDP 3
Zigmas Bitinas LDDP 4
Stanislovas Tamolis LSDP 1 iki 1995 m. rugsėjo 25 d.
Bronius Paulauskas LSDP 2
Stanislovas Šiukšta LSDP 3
Mykolas Šukutis LSDP 5 nuo 1995 m. rugsėjo 25 d.
Ipolitas Bitinas LVP 1

Veikla redaguoti

Rajono meru išrinktas Kęstutis Cirtautas, jo pavaduotoja Danutė Jonikaitė. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Antanas Ragaliauskas.

Nuorodos redaguoti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2020-11-17 iš Wayback Machine projekto.