Klaipėdos pedagoginis institutas

Klaipėdos pedagoginis institutas, Respublikos pedagoginis institutas – nepilna aukštoji mokykla, 19351939 m. veikusi Klaipėdoje, Mokytojų seminarijos rūmuose, dab. Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto pastate.

Klaipėdos pedagoginio instituto pastatas

Istorija

redaguoti

Įkurtas 1935 m. Rengė pradžios mokyklų mokytojus. Buvo priimami ne vyresni kaip 30 m., baigusieji gimnaziją, mokytojų seminariją arba kitą atitinkamą mokyklą. Mokslas truko 4 semestrus (2 metus). Buvo mokoma bendrųjų (gamtos ir humanitarinių mokslų), pedagoginių ir specialiųjų dalykų, norintieji dirbti Klaipėdos krašto mokyklose dar vieną semestrą privalėjo studijuoti papildomai vokiečių kalbą, krašto istoriją, etnografiją, bendrąją psichologiją ir pedagogiką, teisę. Mokslas buvo nemokamas, dalis studentų gaudavo stipendijas.

Prie instituto veikė biblioteka (10 000 knygų), pavyzdinė mokykla, skirta pedagoginei praktikai atlikti, studenčių bendrabutis Giruliuose.

1935 m. buvo 140 studentų, 19371940 m. baigė 443 studentai.

Vokiečiams užėmus Klaipėdą Klaipėdos pedagoginis institutas 1939 m. kovo 23 d. perkeltas į Panevėžį, 1939 m. lapkričio 27 d. – į Vilnių. 1941 m. institutas pertvarkytas į keturmetę aukštąją mokyklą. 19431944 m. neveikė, 1944 m. atkurtas ir pavadintas Vilniaus pedagoginiu institutu (nuo 1992 m. Vilniaus pedagoginis universitetas). [1]

Leido „Pedagoginį metraštį“ (2 t. 19371939 m.).

Direktoriai

redaguoti

Dėstytojai

redaguoti

Institute dirbo: J.Alekna, Antanas Bendorius, B.Juškevičiūtė, (Lapšienė),J.Gaubas, J.Budzinskis, A.Kavoliūnas, Albinas Liaugminas, Z. Kuzmickis, Pranas Mašiotas, Br.Murinas, St.Naujokaitis, Kl.Ruginis.

Auklėtiniai

redaguoti

Institute studijavo: Napoleonas Bernotas, Adolfas Ramanauskas, Alė Rūta,

Šaltiniai

redaguoti
  1. Klaipėdos pedagoginis institutas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. X (Khmerai-Krelle). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 219 psl.

Tijūnėlienė,O.(1996) Mokytojų rengimas Respublikos pedagoginiame institute (Klaipėda:1935-1939 m.) KU.