Kintamoji elektros srovė

Kintamoji elektros srovėelektros srovė, kurios stipris ir kryptis kinta. Ji yra priešinga sąvoka nuolatinei srovei, kuri yra visada pastovi.

Sinusinės kintamosios srovės periodas. Brūkšnine linija pažymėta , 0.707 V ()

Tarp įvairiausių kintamųjų elektros srovių paprasčiausia ir taisyklingiausia yra sinusinė kintamoji elektros srovė. Tokios elektros srovės momentinis stipris I kinta harmoningai. Geriausiai žinomas kintamosios elektros srovės pavyzdys yra elektros tinklo srovė, kurios stiprumas sinusoidiškai kinta 50 Hz (kai kuriose šalyse – 60 Hz) dažniu.

Kintamosios srovės galia

redaguoti

Vidutinė kintamosios srovės galia yra mažesnė nei maksimali joje pasiekiama įtampa  . Kuomet srovės šaltinis apkrautas varža R, srovės galia

 

kur (sinusinei srovei)

 

Kintamosios srovės galia vieno periodo ribose kinta, dukart tapdama lygi nuliui. Pramonėje taip pat taikoma trifazė srovė, susidedanti iš trijų komponenčių kurios sutampa dažniu tačiau skiriasi faze. Trijų fazių atskira galia periodo ribose kinta taip jog jų visų bendra galia lieka pastovi, kaip ir nuolatinės srovės.

Kintamąją srovę apibūdina

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti

Nuorodos

redaguoti