Kikulis (het. Ki-ik-ku-li ) – Mitanio karalystės vyriausiasis žirgų dresuotojas (a-aš-šu-uš-ša-an-ni) bei veikalo apie žirgų dresavimą autorius. Šis veikalas parašytas hetitų kalba ir datuojamas Naujosios Hetitų karalystės laikotarpiu (XIV a. pr. m. e.). Šis tekstas vertingas tiek pateikiamos informacijos, tiek kalbiniu požiūriu.

Tekstas pradedamas žodžiais: „Kalba Kikulis, Mitanio šalies vyriausiasis žirgų dresuotojas“. Toliau pasakojama apie 214 dienų trunkantį žirgų, naudojamų karo vežimams traukti, dresavimą. Aprašomas žirgų ganymas, jodinimas, šėrimas ir t. t.

Kikulio tekstą sudaro 1080 dantiraščio eilučių, surašytų ant 4 molinių lentelių. Tekstas įdomus tuo, kad jame sutinkama nemažai mitaniškų terminų, kurie yra indoeuropietiški (indoarijų kilmės). Šis tekstas bei taikos sutartis tarp hetitų karaliaus Supiluliumo I ir Mitanio valdovo Šativazos parodo buvus indoarijišką įtaką neidoeuropietiškoje huritų kalboje (indoarijų superstratas Mitanyje). Kikulio rašte sutinkami tokie indoarijiškos kilmės žodžiai kaip ašušanni (plg. skr. अश्वसनि = IAST: aśva-sani „žirgų varovas“), taip pat skaičiai aiga-, tera-, panza-, satta-, nāwa-wartanna, atitinkantys sanskrito eka-, tri-, pañca- sapta-, nava-vartana („vienas, trys, penki, septyni, devyni virsmai“).

Nuorodos

redaguoti