Keturkampisgeometrinė figūra, sudaryta iš keturių taškų ir keturių nuosekliai juos jungiančių atkarpų. Bet kurie trys iš tų taškų negali būti išsidėstę vienoje tiesėje, o juos jungiančios atkarpos negali kirstis. Tuos keturis taškus vadiname keturkampio viršūnėmis, o juos jungiančias atkarpas – keturkampio kraštinėmis.[1]

1 pav. Keturkampis

Keturkampis žymimas keturiomis didžiosiomis raidėmis, savo viršūnių pavadinimais (pavyzdžiui, 1 pav. pavaizduotas keturkampis ABCD).

Keturkampio viršūnės, priklausančios tai pačiai kraštinei, vadinamos gretimomis viršūnėmis, o viršūnės, nepriklausančios tai pačiai kraštinei, vadinamos priešingomis viršūnėmis. Keturkampio kraštinės, išeinančios iš tos pačios viršūnės, vadinamos gretimomis kraštinėmis, o kraštinės, neturinčios bendros viršūnės, vadinamos priešingomis kraštinėmis.

Keturkampis turi keturis vidinius kampus, kurių suma lygi 360°:[2]

Atkarpos, jungiančios priešingas keturkampio viršūnes, vadinamos keturkampio įstrižainėmis. Visi keturkampiai turi dvi įstrižaines. (1 pav. pavaizduoto keturkampio įstrižainės yra AC ir BD.)

Keturkampio apribota plokštumos dalis vadinama keturkampio vidumi, o kita dalis – keturkampio išore.

Keturkampiai yra skirstomi į iškiliuosius ir neiškiliuosius. Keturkampiai, kurių abi įstrižainės yra keturkampių viduje, yra iškilieji. Neiškilieji keturkampiai šia savybe nepasižymi.

Geometrijoje dažniau nagrinėjami iškilieji keturkampiai. Pastarieji dar yra skirstomi į lygiagretinius, trapecijas.


Jei a, b, c ir d yra kraštinės betkokio keturkampio, o ir  – keturkampio įstrižainės, tai
čia m yra ilgis tiesės jungiančios keturkampio įžambinių vidurio taškus.

Plotas į apskritimą įbrėžto keturkampio su kraštinėmis a, b, c, d yra lygus (įbrėžti keturkampį galima, kai jo priešingų kampų suma lygi 180 laipsnių):

čia

Plotas bet kokio iškilojo keturkampio lygus:

čia ir yra keturkampio įstrižainės, o yra smailus kampas tarp keturkampio įstrižainių.

Apibrėžimas

redaguoti
 
2 pav.

Tegul  ,  ,   ir   yra keturi taškai vienoje plokštumoje ir trys iš jų nėra vienoje tiesėje. Jeigu atkarpos  ,  ,   ir   susikerta tik galiniuose taškuose, tai šių atkarpų susikirtimas yra keturkampis, kurį galima apibūdinti taip:

keturkampis   yra atkarpų   sąjunga (žr. 2 pav.).

Keturkampio elementai

redaguoti

Keturkampio elementai yra:

 • 4 viršūnės: kraštinių, sudarančių keturkampį, susikirtimo taškai.
 • 4 kraštinės: atkarpos, jungiančios gretimas viršūnes.
 • 2 įstrižainės: atkarpos, kurių galiniai taškai yra dvi negretimos viršūnės.
 • 4 vidiniai kampai: kampai, kuriuos sudaro dvi gretimos kraštinės.
 • centras, kuris yra į keturkampį įbrėžto apskritimo centras.

Keturkampio savybės

redaguoti
 • Visų keturkampių vidinių kampų suma yra 360 laipsnių.
 • Visi keturkampiai turi dvi įstrižaines.
 • Keturkampis yra arba išgaubtas, arba įgaubtas.
 • Išgaubto keturkampio įstrižainės susikerta viename taške, bet įgaubto keturkampio įstrižainės – ne.
 • Bet kokį keturkampį galima nubrėžti tada, kai žinomi 5 jo elementai (kraštinės arba kampai).[3]

Įbrėžtinis ir apibrėžtinis apskritimas

redaguoti
 
Į keturkampį   įbrėžtas apskritimas.

Į keturkampį galima įbrėžti apskritimą tik tada, kai keturkampio priešingų kraštinių ilgių sumos yra lygios:  , kur kraštinė a yra priešais kraštinę c ir kraštinė b yra priešais kraštinę d.

Keturkampį galima apibrėžti apskritimu tada ir tik tada, kai priešingų vidinių kampų suma yra 180°:[4]  , kur kampas   yra priešais kampą  , o kampas   yra priešais kampą  

Klasifikacija

redaguoti

Keturkampiai yra klasifikuojami pagal jų kraštinių lygiagretumą, ilgį ir vidinius kampus:

 • trapecija – dvi priešingos kraštinės yra lygiagrečios.
 • lygiašonė trapecija – du trapecijos pagrindai yra lygiagretūs, šoninės kraštinės yra vienodo ilgio ir trapecijos kampai prie kiekvieno iš pagrindų yra lygūs. Tai reiškia, kad įstrižainės yra vienodo ilgio.
 • lygiagretainis – priešingosios kraštinės yra lygiagrečios. Iš to seka, kad priešingosios kraštinės yra lygios, priešingieji kampai yra lygūs ir įstrižainės susikerta ir susikirtimo taškas jas dalija pusiau.
 • deltoidas – dvi gretimos kraštinės yra vienodo ilgio, kaip ir dvi kitos. Tai reiškia, kad ta priešingų kampų aibė yra lygi, o ta įstrižainė dalija kitą stačiu kampu.
 • romboidas – lygiagretainis, kurio gretimos kraštinės yra nevienodo ilgio, o du kampai yra didesni už kitus du.
 • stačiakampis – visi keturi kampai yra statieji. Tai reiškia, kad priešingos kraštinės yra lygiagrečios ir lygios, o įstrižainės susikerta ir susikirtimo taškas dalija jas į vienodas dalis.
 • kvadratas – taisyklingasis keturkampis, kurio visos kraštinės yra lygios ir visi vidiniai kampai yra statūs. Tai reiškia, kad priešingos kraštinės yra lygiagrečios ir lygios, o įstrižainės susikerta stačiu kampu ir susikirtimo taškas dalija jas į vienodas dalis. Keturkampis yra kvadratas tada ir tik tada, kai jis yra ir rombas, ir stačiakampis.
 • įbrėžtinis keturkampis: keturios viršūnės yra apibrėžtiniame apskritime.

Formulės

redaguoti
Bendrinio keturkampio matematinės formulės
Plotas  

 

 
 
 
 
 
Įstrižainės ilgis

(žr. kosinusų teorema)

 
 
Vidinis kampas

(žr. kosinusų teorema)

 
 
 
 

Šaltiniai

redaguoti
 1. Vaidotas Mockus. Geometrijos žinynas moksleiviams. – Šiauliai: Šiaulių pedagoginis institutas, 1996. – 63 p. ISBN 9986-38-010-3
 2. „Quadrilaterals - Square, Rectangle, Rhombus, Trapezoid, Parallelogram“. mathsisfun.com (anglų). Nuoroda tikrinta 2023-02-25.
 3. Hoffmann, Manfred (2007). Didysis matematikos žinynas formulės, taisyklės, teoremos, uždaviniai ir jų sprendimai. Kaunas. p. 208. ISBN 5-430-04814-3. OCLC 1185091387.{{cite book}}: CS1 priežiūra: location missing publisher (link)
 4. Birutė Gražulevičienė. Mokyklinės matematikos žinynas. – Vilnius: Leidybos centras, 1997. – 84 p. ISBN 9986-03-264-4

Nuorodos

redaguoti