Keturi vėjai – avangardinės literatūros kūrėjų futuristų žurnalas, 19241928 m. nereguliariai leistas Kaune.

Istorija redaguoti

Naujos literatūros srovės – „Keturvėjininkų“ atstovai 1922 m. vasario 16 d. išleido vienkartinį leidinį „Keturių vėjų pranašas“.[1] Jame išdėstė savo kūrybinius principus. 1924 m. išėjo pirmasis žurnalo numeris. Spausdino „Raidės“ spaustuvė Kaune. Išėjo 4 numeriai.[2]

Leido ir redagavo Juozas Petrėnas (Petras Tarulis), Antanas Rimydis. Skleidė futurizmo ir ekspresionizmo estetikos principus, savo deklaracijose kritikavo tradicinius literatūros kanonus, maištavo prieš vyresniuosius lietuvių rašytojus. Rašė Kazys Binkis, Augustinas Gricius, Petras Janeliūnas, Juozas Petrėnas, Bronys Raila, Salys Šemerys, Alfonsas Šimėnas, Juozas Švaistas, Teofilis Tilvytis, Juozas Tysliava, Juozas Žlabys-Žengė ir kt. [3]

19901991 m. Kaune leistas literatūrinis dvimėnesis žurnalas „Keturi vėjai“. Iki 1991 m. Nr. 2 ėjo kaip Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos mėnesinis žurnalas. Spausdino originaliąją lietuvių rašytojų kūrybą. Tiražas: 1990 m. – 15 000 egz., 1991 m. – 11 300 egz. Išleisti 6 numeriai. Vyr. redaktorius Arvydas Lapukas.

Šaltiniai redaguoti

Literatūra redaguoti

  • „Keturių vėjų“ poezija (sud. Agnė Iešmantaitė). – Vilnius: Žaltvykslė, 2007. – 140 p. – ISBN 9986-06-223-3