Kelmės rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Kelmės rajono savivaldybės tarybaKelmės rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindas redaguoti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 25 sumažintas Kelmės rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimai redaguoti

Rinkimuose dalyvavusios partijos redaguoti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 4901 9
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 4235 8
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 2106 4
6 Lietuvos demokratų partija (LDP) 1007 2
5 Tautos pažangos partija (TPP) 875 1
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 815 1
15 Lietuvos socialdemokratų partija 308 0
1 Respublikonų partija 166 0

Tarybos nariai redaguoti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Ildefonsas Vaclovas Radavičius TSLK 1
Antanas Jokšas TSLK 2
Vytautas Šimkūnas TSLK 3
Stasys Lekšas TSLK 4
Aldona Levickienė TSLK 5
Juozas Kriščiūnas TSLK 6
Antanas Kriaučiūnas TSLK 7
Ipolitas Antanas Vidugiris TSLK 8
Vytautas Kareiva TSLK 9
Zenonas Mačernius LDDP 1
Algimantas Armalis LDDP 2
Alma Monkauskaitė LDDP 3
Algirdas Kazlauskas LDDP 4
Alvydas Geštautas LDDP 5
Bronius Paliulis LDDP 6
Antanas Lieponis LDDP 7
Stepas Dzimidas LDDP 8
Vladas Eitmantis LKDP 1
Petras Šedys LKDP 2
Jurgis Staševičius LKDP 3
Regina Karašauskytė LKDP 4
Bronius Vincas Rudzevičius LDP 1
Kristina Balsienė LDP 2 iki 1995 m. gegužės 4 d.
Alfonsas Alčauskis LDP 2 1995 m. gegužės 4 d. – 1996 m. sausio 11 d.
Eugenijus Pelenis LDP 2 nuo 1996 m. sausio 11 d.
Saulius Bronislovas Rulys TPP 1
Ildefonsas Petkevičius LVP 1

Veikla redaguoti

Rajono meru išrinktas Stasys Lekšas, jo pavaduotoju Jurgis Staševičius. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Petras Barakauskas.

Nuorodos redaguoti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2012-04-15 iš Wayback Machine projekto.