Kelias – savaitinis iliustruotas Rytų Lietuvos lietuvių laikraštis, leistas 19251928 m. Vilniuje.

Istorija redaguoti

Leido ir redagavo Jonas Navikas. Pirmasis numeris išėjo 1925 m. liepos 10 d. vietoj savaitraščio „Lietuvos kelias“ kaip savaitinis Vilniaus laikraštis, nuo 1927 m. lapkričio 18 d. – savaitinis Vilniaus krašto lietuvių laikraštis, nuo 1928 m. sausio 7 d. – savaitinis Vilniaus ir Suvalkų krašto lietuvių laikraštis; nuo 1928 m. liepos 21 d. savaitinis iliustruotas Rytų Lietuvos lietuvių laikraštis. Spausdino „Ruch“ spaustuvė Vilniuje.

Lenkų valdžia ne kartą leidinį konfiskavo, baudė įvairiomis baudomis redaktorius.

Leido priedą vaikams „Takelis“. 1928 m. gruodžio 1 d. „Kelias“ buvo sujungtas su laikraščiais „Dirva“, „Vilniaus aidas“ ir vietoj jų išėjo „Vilniaus rytojus“.

Bendradarbiavo Danielius Alseika, J. Klimas, Vincas Krėvė-Mickevičius, Marcelinas Šikšnys, Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis, P. Vieštautas, Juozas Zubrys. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 218 psl.