Kazys Burokas

Kazys Burokas (1866 m. Drūlėnai, Kupiškio valsčius – 1934 m. kovo 24 d. ten pat, palaidotas Kupiškyje) – Lietuvos knygnešys.

BiografijaKeisti

Knygnešys Kazys Burokas, gimė 1866 m. Drulėnuose, Kupiškio vlsč, gyveno Kupiškyje. Piemenavo, bernavo, dirbo kalviu. Lietuviškai skaityti išmoko ganydamas gyvulius, gyvendamas pas tetą Pajuodžių kaime Kupiškio r. Apie 1885 m. susipažino su knygnešiais.

 
Kazio Buroko kapas Kupiškio miesto kapinėse

Savo namuose Drulėnų kaime slėpdavo Kupiškio knygnešių Petronėlės Kirkšnelytės-Braknienės ir Justino bei Jokūbo Kulių (Kulikauskų) atgabentas knygas. Vėliau platino knygnešio Juozo Matuzo jam į namus atneštus spaudinius, paskui veždavo iš J. Matuzo netoli Šiluvos. Vėliau K. Burokas pats važiuodavo į Tilžę parsigabenti spaudinių už 1000–1500 rublių. Per metus parsiveždavo po du tris vežimus. Dažniausiai veždavo maldaknygių, kalendorių, laikraščių – „Ūkininką“, „Tėvynės sargą“ ir kt. Slėpdavo pas aplinkinių kaimų ūkininkus: Račiupėnuose pas Povilą Krapavicką, Krasnavoje pas Jokūbą Balį, Kupiškio kapinių koplyčioje ir kt. Turėjo nemažai bendradarbių, kurie padėjo spaudą pargabenti, platinti. Platino Kupiškio ir kitų miestelių škaplierininkai: M. Songailienė, Majauskienė, Žalnieriūnas, Petrulis, kt. Siųsdavo knygas Petrapilio lietuviams. Namus ne kartą krėtė policija, žandarai, bet įkalčių nerado – buvo geras konspiratorius. K. Burokas mirė 1934 m., palaidotas Kupiškio kapinėse kartu su žmona Elžbieta Juodakyte-Burokiene (1895–1938)

1997 m. knygnešio Kazio Buroko kapas įtrauktas į Kultūros vertybių registrą (u. k. 23087), 2000 m. paskelbtas kultūros paminklu, 2005 m. pripažinta valstybės saugoma kultūros vertybe.

Miesto kapinėse palaidoti iš viso penki knygnešiai – Jokūbas Balys, Kazys Burokas, Povilas Krapavickas, Juozas Prokurotas, Antanas Augulis.

ŠaltiniaiKeisti