Kazimieras Žalnieraitis

Kazimieras Žalnieraitis (1894 ? ? Sasnavos miestelyje, Marijampolės apskr.1959 m. gegužės 12 d. Amsterdame, NY – JAV), vargonininkas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

Muzikos mokėsi pas vargonininkus Sasnavoje, Garliavoje, J. Naujalio muzikos mokykloje Kaune ir vargonininkų kursuose. Apie šešerius metus vargonininkavo ir vadovavo chorui Prienuose. 1921 atvykęs į JAV, vargonininkavo daugelyje lietuvių parapijų: Šv. Juozapo Mahanoi Sityje, PA ir Scrantone, PA, Šv. Kazimiero Amsterdame ir Šv. Andriejaus New Britain, CT. Čia vadovavo ir Šv. Cecilijos chorui, Šv. Antano Cicero, IL.

1941 iš New Britain persikėlė į Brooklyną, NY. Visur vadovavo chorams, kurie giedojo bažnyčiose, dalyvavo koncertuose ir tautiniuose renginiuose.

Nuo 1922 buvo ALRK Vargonininkų sąjungos narys, vėliau rinktas Centro valdybos vicepirmininku.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.