Kazematas (pranc. casemate, it. casamatta) –

  1. atspari gynybinio statinio patalpa, nepramušama artilerijos sviedinių ir bombų;
  2. šarvuota patalpa laive patrankai, sviediniams laikyti, žmonėms apsaugoti;
  3. kalėjimo patalpa tvirtovėje.
Kauno VII forto kareivinių kazematas po rekonstrukcijos

Kazematas, arba kazematuota patalpa, įrengta saugioje forto vietoje (užnugaryje, po pylimu, požemyje ir pan.), panaudojant storasienėms konstrukcijoms plieną ir betoną, efektyviai apsaugo įgulą, šaudmenis, paraką, pabūklus, maisto atsargas ir kitą turtą.

Nuorodos

redaguoti