Kauno miesto savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Kauno miesto savivaldybės tarybaKauno miesto savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindasKeisti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Buvo panaikintos savivaldybių pakopos, nuo 108 iki 41 sumažintas savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimuose dalyvavusios partijosKeisti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) ir Lietuvos Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Koalicija (TSLK ir LPKTS) 57641 20
17 Lietuvos laisvės sąjunga 18057 6
9 “Jaunosios Lietuvos“, naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga 12751 5
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 12284 4
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 9911 4
3 Centro Liberalų Koalicija 6757 2
15 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 4104 0
6 Lietuvių Tautininkų Sąjungos ir Lietuvos Demokratų Partijos Koalicija 2079 0
5 Tautos pažangos partija (TPP) 1956 0
1 Respublikonų partija 781 0

Tarybos nariaiKeisti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Vladas Katkevičius TSLK ir LPKTS 1
Petras Bingelis TSLK ir LPKTS 2
Arimantas Dragūnevičius TSLK ir LPKTS 3
Viktoras Vaidotas Palys TSLK ir LPKTS 4 iki 1995 m. gruodžio 15 d.
Rimantas Tumosa TSLK ir LPKTS 5
Vytautas Paliūnas TSLK ir LPKTS 6 iki 1996 m. birželio 6 d.
Vincė Vaidevutė Margevičienė TSLK ir LPKTS 7
Rytas Kupčinskas TSLK ir LPKTS 8
Adolfas Antanas Balutis TSLK ir LPKTS 9
Andriejus Dručkus TSLK ir LPKTS 10
Rimvydas Toliušis TSLK ir LPKTS 11
Alfredas Henrikas Stasiulevičius TSLK ir LPKTS 12 iki 1996 m. gruodžio 3 d.
Nijolė Ragauskienė TSLK ir LPKTS 13
Henrikas Matulionis TSLK ir LPKTS 14
Alfonsas Andriuškevičius TSLK ir LPKTS 15
Valdimaras Pavilonis TSLK ir LPKTS 16
Vytautas Bičiūnas TSLK ir LPKTS 17
Gediminas Juozapas Dobkevičius TSLK ir LPKTS 18
Zenonas Baikštys TSLK ir LPKTS 19
Kristina Gaidukaitė TSLK ir LPKTS 20
Liudvika Stanoslava Naginevičienė TSLK ir LPKTS 21 nuo 1995 m. gruodžio 15 d.
Regina Smailienė TSLK ir LPKTS 22 1996 m. birželio 6 d.- 1996 m. lapkričio 19 d.
Vilija Japertienė TSLK ir LPKTS 23 nuo 1996 m. lapkričio 19 d.
Benius Mažeika TSLK ir LPKTS 24 nuo 1996 m. gruodžio 3 d.
Vytautas Šustauskas LLS 1
Danielius Bučinskas LLS 2
Gediminas Budnikas LLS 3
Bronius Olekas LLS 4 iki 1995 m. spalio 24 d.
Valentinas Aleksa LLS 5
Juozas Bakutis LLS 6
Antanas Budnikas LLS 7 nuo 1995 m. gruodžio 15 d.
Stanislovas Buškevičius Jaunoji Lietuva 1 iki 1997 m. sausio 14 d.
Vytautas Mikėnas Jaunoji Lietuva 2
Audrius Skimborauskas Jaunoji Lietuva 3
Aušrys Kriščiūnas Jaunoji Lietuva 4 iki 1996 m. lapkričio 26 d.
Gytis Karalius Jaunoji Lietuva 5
Vidas Bataitis Jaunoji Lietuva 6 nuo 1996 m. lapkričio 26 d.
Aimantas Gečiauskas Jaunoji Lietuva 7 nuo 1997 m. sausio 14 d.
Julius Gvergždys LKDP 1
Vidmantas Adomonis LKDP 2
Juozas Adomavičius LKDP 3
Augustinas Keturakis LKDP 4
Vasilijus Popovas LDDP 1
Zigmantas Benjaminas Kazakevičius LDDP 2 iki 1995 m. kovo 3 d.
Jonas Bielskis LDDP 3
Audronė Pacevičienė LDDP 4
Evaldas Gustas LDDP 2 nuo 1995 m. kovo 3 d.
Ginutis Vencius LCS ir LLS 1
Klemensas Rimšelis LCS ir LLS 2

VeiklaKeisti

Pirmasis posėdis įvyko 1995 m. balandžio 12 d. Meru išrinktas Rimantas Tumosa. 1995 m. birželio 6 d. miesto meru išrinktas Vladas Katkevičius, jo pavaduotoja Vincė Vaidevutė Margevičienė. Administratoriumi paskirtas Vytautas Bancevičius. 1997 m. sausio 21 d. miesto meru išrinktas Alfonsas Andriuškevičius. Paskutinis posėdis vyko 1997 m. kovo 20 d.

NuorodosKeisti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2012-12-18 iš Wayback Machine projekto.