Kateninas

Kateninai yra proteinai, randami kompleksuose su kadherinais – gyvūnų baltymais, jungiančiais ląsteles. Du pirmieji atrasti buvo pavadinti alfa-kateninu ir beta-kateninu. Alfa-kateninas gali susirišti su beta-kateninu arba tiesiogiai – su aktinu. Beta-kateninas rišasi su kadherinų citoplazminiu regionu. „Katenino“ pavadinimas yra kilęs iš lotyniško 'catena' – grandinė, kadangi buvo manoma, kad kateninai pririša kadherinus prie citoskeleto. Be šių kateninų yra žinomi delta-kateninas ir gamma-kateninas. Keratinocitai be alfa-kateninų pasižymėjo prastu ląsteliniu sukibimu ir suaktyvintu NF-κB signaliniu ląstelės keliu.

Struktūrinių baltymų sąveika kadherininėje jungtyje. Kadherinų susirišimo pobūdis su aktino filamentais tebėra tyrinėjimų objektu.[1]

IšnašosKeisti

  1. Re-solving the Cadherin-Catenin-Actin Conundrum by William I. Weis and W. James Nelson in Journal of Biological Chemistry (2006) Volume 281, pages 35593-35597.