Katalikiškoji akademinė užsieniečių tarnyba

Katalikiškoji akademinė užsieniečių tarnyba (vok. Katholischer Akademischer Ausländerdienst, KAAD) - katalikų studijų ir stažuočių stipendijų fondas Vokietijoje. KAAD yra visuomeninė organizacija (e. V.), remianti studijas, stažuotes, tarptautinį bendradarbiavimą akademinėje srityje. Narių susirinkimą (vok. Mitgliederversammlung) sudaro atstovai iš 10 religinių organizacijų ir diecezijų. KAAD steigimo idėja gimė Katalikų dienų Fuldoje (1954 m.) metu. KAAD kaip NVO organizacija užregistruota 1958 m.

KAAD daugiau 50 metų teikia stipendijas studijoms ir tyrimams jauniems krikščionių studentams iš 117 šalių. Parėmė per 7000 asmenų. 2006 metais gauti 2775 pradiniai paklausimai (vok. Erstanfrage) dėl stipendijų. Iš viso patenkintos 545 paraiškos (suteiktos stipendijos).

Uždaviniai, veikla

redaguoti

Pagrindinės KAAD veiklos kryptys yra 3 (iš naujo 1991 m. suformuluotos):

 • Stipendijos užsieniečiams remti Vokietijoje studijuojančius iš kitų kontinentų bei Rytų Europos
 • Remti jaunimą iš Afrikos, Azijos, Lotynų Amerikos ir Rytų Europos, ypač remiant antrosios pakopos universitetines studijas ir mokslinius tyrimus viešnagės Vokietijoje metu taip, kad jie galėtų imtis vadovavimo veiklos socialinės ir kultūrinės plėtros savo šalyje, kylančius dėl socialinės atsakomybės ir bažnytinės veiklos
 • Vokietijos Bažnyčios ir Pietų pusrutulio bei Rytų Europos bažnyčių partnerystės sąveika, taip pat bendrasis dialogas tarp pasaulio religijų. Tuo pačiu stipendininkai kaip multiplikatoriai ateityje turi prisidėti prie vystymosi savo šalyse akademinėje ir mokslo srityse (bei už jos ribų)

Kaip papildomas tikslas yra buvusių užsienio stipendininkų globa ir pasauliečių, taip pat nekrikščioniškų studentų ir mokslininkų (Alumni) įtraukimas, rūpinantis užsienio studentais Vokietijoje. Be to, KAAD organizuoja seminarus Vokietijoje ir užsienyje, 1 savaitės kasmetinę akademiją, vietos stipendininkų susitikimus aukštųjų mokyklų vietose, taip pat metinę studijų ir piligriminę kelionę į Romą.

Finansavimo šaltiniai

redaguoti

Finansinių išteklių (iš viso maždaug 6,3 mln. eurų) KAAD daugiausia gauna iš bažnytinių mokesčių (vok. Kirchensteuer) ir federalinių Vokietijos lėšų (2005 m.):

 • Lėšos, gautos iš bažnytinio mokesčio apie 4,8 mln. eurų (arba apie 60 % viso biudžeto)
 • Bischöfliches Hilfswerk Misereor e. V. fondas: 0,7 mln.
 • Vokietijos užsienio reikalų ministerija: 0,45 mln. eurų
 • Federalinė švietimo ir mokslinių tyrimų ministerija, kiti asmenys: 0,35 mln. eurų.

Vadovybė

redaguoti

KAAD institucijos - Visuotinis narių susirininkimas, Valdyba, Prezidentas, Akademinė taryba (renkama stipendininkų). Valdybą sudaro valdybos pirmininkas (šiuo metu - kun. dr. Wilhelm Gegenfurtner), KAAD Prezidentas (prof. Josef Reiter) bei fondo Renovabis vykdantysis direktorius (dr. Gerhard Albert). KAAD administraciją sudaro KAAD generalinis sekretorius (dr. Herrmann Weber), biuras (vok. Geschäftsstelle) Bonoje, regionų referentai (iš viso 5), Patariamosios dvasininkų tarybos. KAAD biure dirba 25 darbuotojai.

KAAD Rytų Europos stipendijų programa

redaguoti

KAAD Rytų Europos programos (vok. Osteuropa-Programm) rėmuose 2 kartus metuose (kovą ir rugsėjį) svarstomos paraiškos dėl stipendijų studijoms, tolesnėms mokslo studijoms, taip pat praktikai, rezidentūrai, tyrimams. Studijų ir stažuočių vieta yra laisvai pasirenkama Vokietijos aukštosiose mokyklose, tyrimų institutuose, akademinėse organizacijose, archyvuose ir kt. Nėra jokių apribojimų specialybėms, studijų, stažuočių sritims.

Katalikų stipendijų fondas Vokietijoje paprastai teikia stipendijas krikščionims studentams (taip pat kitų konfesijų atstovams, išimtiniais atvejais - ir netikintiems) nuo 6-to studijų semestro, taip pat aukštųjų mokyklų absolventams ir mokslininkams, menininkams. Stipendijų trukmė - nuo 2 iki 36 mėn. Stipendijų dydis nuo 540 iki 1530 eurų per mėnesį (priklausomai nuo akademinės ir mokslinės kvalifikacijos).

KAAD tarnybai turi būti pateikti šie dokumentai:

 • Užpildytas prašymo blankas;
 • Tyrimo projektas (studijų, tolesnių mokslo studijų/praktikos/rezidentūros ar tyrimo tikslai);
 • 2-jų specialybės docentų/profesorių rekomendacijos iš aukštosios mokyklos tėvynėje;
 • Vokietijos dėstytojo (docento, profesoriaus), praktikos vadovo arba organizacijos (katedros, instituto) sutikimas vadovauti (kvietimas stažuotis);
 • Kunigo rekomendacija iš pretendento bažnyčios, parapijos;
 • Pažymėjimas, liudijantis pakankamas vokiečių kalbos žinias.

Detalesnės informaciją ir prašymų blankus teikia Rytų Europos programos referentas Dr. jur. Roman Radwanski (g. 1950 m.).

KAAD partneriai užsienyje, Lietuvoje

redaguoti

Pirminę atranką, paraiškų peržiūrą iš stipendijų programos pretendentų atlieka KAAD partneriai. Jie rengia atrankos pokalbius, teikia informaciją apie stipendijas, konsultuoja. KAAD partnerė organizacija (KAAD-Partnerkomitee) Lietuvoje - Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centras (VU Centrinių rūmų 104 kab., Universiteto 9/1, LT-01513, Vilnius). Kontaktinis asmuo - prof. dr. Tomas Sodeika, VU RSTC dėstytojas.

Literatūra

redaguoti
 • Jahresbericht 2006, Köllen Druck+Verlag, Bonn, ISSN 0930-9659
 • Herrmann Weber(Hrg.): Im Spiegel der Anderen: Deutschland. Geschichte - Sprache - Mentalität - Religion., Bonn 2006, ISBN 3-926288-28-0
 • Carsten-Michael Walbiner(ed.): The Role of Universities in the Dialogue of Cultures and Religions., Bonn 2006, ISBN 3-926288-27-2

Nuorodos

redaguoti