Karo padėtis

Karo padėtis yra skelbiama įstatymų nustatyta tvarka arba dėl tikrų faktų, esant karui. Karo padėtis gali būti skelbiama ir esant gamtos stichijoms, riaušėms. Su karo padėtimi siejami pilietinių teisių apribojimai.