Karo padėtis yra skelbiama įstatymų nustatyta tvarka arba dėl tikrų faktų, esant karui. Karo padėtis gali būti skelbiama ir esant gamtos stichijoms, riaušėms. Su karo padėtimi siejami pilietinių teisių apribojimai.