NATO jungtinių karinių operacijų sutartiniai ženklai

(Nukreipta iš puslapio Karinio vieneto simbolis)

NATO jungtinių karinių operacijų sutartiniai ženklai (angl. NATO Joint Military Symbology) – NATO standartiniai sutartiniai ženklai karinėms pajėgoms kariniuose žemėlapiuose žymėti. Pirmą sykį išleisti 1986 m. pavadinimu „NATO Military Symbols for Land Based Systems“ kaip sąjungininkų procedūrinė publikacija 6 (angl. Allied Procedural Publication 6, APP-6), nuo to laiko buvo vis tobulinami ir vystomi. 2020 m. naudojama ketvirtoji simbolių versija APP-6c. Simbolių rinkinį galima naudoti bet kokių karinių žemės, oro, jūrų ir kosmoso pajėgų žymėjimui tiek kompiuterinėse sistemose, tiek ir rankomis pažymėti įprastuose žemėlapiuose.

NATO simbolis lenkų legiono pėstininkų divizijai. Kryžiumi perbrauktas stačiakampis reiškia draugiškus pėstininkus, viršuje XX rodo karinio vieneto dydį (divizija), Lenkijos legiono santrumpa 1DPLeg dešinėje.

Pradžią simboliams davė 1917 m. Jungtinių Valstijų armijos inžinierių korpuso sukurtas žymėjimas, kuriame pirmą kartą pėstininkai pradėti žymėti kryžmai perbrauktu stačiakampiu, o kavalerija – vienu įstrižu brūkšniu perbrauktu stačiakampiu. Kryžminis perbraukimas simbolizavo kryžiumi dėvimus pėstininko šovinyno diržus, o vienas įstrižas perbraukimas – kavaleristo diržą įstrižai krūtinės.[1] Mėlynai žymimos savos pajėgos, raudonai – priešo.

NATO kariniai simboliai skirstomi į penkias plačias kategorijas:

 • Kariniai daliniai, įranga, įtvirtinimai – ikonos, žymi konkrečius taškus
 • Taktinės operacijos
 • Meteorologiniai ir okeanografiniai („METOC“) – naudojama Pasaulio meteorologinės organizacijos simbolika
 • Elektroninė žvalgyba („SIGINT“)
 • Nekarinės kariuomenės operacijos (angl. Military operations other than war, „MOOTW“)

Sutartinių ženklų struktūra

redaguoti

Daugumą sutartinių ženklų sudaro keturios dalys: rėmelis (angl. frame), užpildas (angl. fill), ikona (angl. icon) ir, kur reikalinga, modifikatoriai (angl. modifiers). Simbolio pagrindas yra rėmelis. Iš rėmelio galima suprasti pajėgų dimensiją (oro, žemės, jūros), priklausomybę kariaujančiai pusei (neutralūs, savi, priešų arba nežinoma). Šie dalykai perteikiami tiek rėmelio forma, tiek rėmelio arba užpildo spalva: stačiakampis reiškia savus, rombas priešus, taip pat mėlyna spalva reiškia savus, raudona – priešus. Toks dubliavimas reikalingas tam, kad būtų patogiau ir greičiau orientuotis karo sąlygomis prie nepalankaus apšvietimo, ar naudojant naktinę regą ar panašiai. Jei naudojamas užpildas, rėmelis turi būti juodas arba baltas priklausomai nuo fono, ant kurio braižoma. Jei užpildas nenaudojamas, kariaujančios pusės spalva gali būti naudojama rėmelyje. Visi sutartiniai ženklai specialiai sukurti kiek galima paprastesni, kad būtų nesudėtinga juos nubraižyti neturint specialių įgūdžių, naudojantis bet kokiomis paprasčiausiomis priemonėmis.[2]

Prie pagrindo – rėmelio – viršuje ir šonuose pridedami papildomi modifikatoriai. Jais galima nurodyti, pavyzdžiui, konkretaus dalinio numerį ar valstybės pavadinimą.

Modifikatorius būklė (angl. status) rodo, ar objektas jau yra pažymėtoje vietoje, ar dar tik bus, šiuo metu pakeliui, ar tikėtina, kad bus. Jei objektas jau yra, rėmelis brėžiamas normalia vientisa linija, jei tik numatomas – brūkšneliais (punktyru).

Kariaujančios pusės

redaguoti

Kariaujanti pusė žymima spalva ir (arba) rėmelio forma. Keturios pagrindinės kariaujančios pusės:

Nežinoma Draugiška Neutrali Priešiška
       

Be šių keturių, taip pat yra žymėjimai ir šiems atvejams:

 • Kol kas neaiški (angl. Pending), (P)
 • Spėjama, kad draugiški (angl. Assumed friend), (A)
 • Įtartini / spėjama, kad priešiški (angl. Suspect), (S)
 • Ir kt.

Mūšio dimensija

redaguoti
 
Kvadratas ir žalia spalva rodo, kad vienetas yra neutralus. Atviras viršus rodo, kad jis veikia po vandeniu

Rodo, ar objektas yra ant, virš, ar po Žemės paviršiumi. Virš gali būti oro arba kosminės pajėgos, po – povandeniniai laivai, jūrinės minos ir panašiai. Ant paviršiaus gali reikšti ant vandens arba ant žemės. Egzistuoja išimtinių atvejų, pvz., sraigtasparnis žymimas tarsi būtų antžeminis, kadangi jis yra netolimo veikimo ir turi antžeminę pagalbinę įrangą, pvz., bazę ar laivą, nuo kurio kyla ir ant kurio leidžiasi.

 • Dimensija ant paviršiaus žymima uždarais rėmeliais
 • Dimensija po paviršiumi (po vandeniu) žymima rėmeliais atviru viršumi
 • Dimensija virš paviršiaus (oras, kosmosas) žymima rėmeliais atvira apačia

Taip pat egzistuoja žymėjimai nežinomai dimensijai, naudojami, pvz., žymėti radarų sistemoms, kur neaišku, kam tiksliai sekti jos skirtos (lėktuvams, laivams, povandeniniams laivams ar pan).

Kariniai vienetai

redaguoti
Draugiškas Priešiškas Neutralus Nežinomas Karinio vieneto tipas
        Priešlėktuvinė gynyba
        Amunicija
        Prieštankinė gynyba
        Tankas
        artilerija
        Sraigtasparnis
        Lėktuvas
        Šarvuota mašina su tiltu
        Pagalbiniai daliniai (angl. Combat service support)
        xxx
        Kariniai inžinieriai
        xxx
        Elektroninė karyba
        Išminuotojai
        Kuras
        Karo lauko ligoninė
        Štabas
        Pėstininkai
        Remontas ir priežiūra
        Karo medikai
        Meteorologija
        Sviediniai
        Minosvaidis
        Karo policija
        Laivynas
        Cheminė, biologinė, radiologinė ir branduolinė gynyba
        Sprogmenys
        Radaras
        Psichologinės operacijos (pvz., propaganda)
        Žvalgyba arba kavalerija
        Karinės komunikacijos
        Specialiosios pajėgos
        Specialiųjų operacijų pajėgos
        Logistika
        Topografija
        Transportas
        Nepilotuojamas orlaivis

Karinio vieneto dydis

redaguoti

Virš rėmelio gali būti nurodomas simbolis vieneto dydžiui.

Modifikatoriai

redaguoti
 
Pėstininkų simbolis su parašiutininkų modifikatoriumi žymi parašiutininkus pėstininkus, pvz., JAV 82-ąją parašiutininkų diviziją (angl. 82nd Airborne Division)

Šie simboliai piešiami rėmelio viduje, prie karinio vieneto ikonos. Jie niekada nenaudojami atskirai.

Simbolis Reikšmė
  Oru gabenami pėstininkai, pvz., desantininkai
  Parašiutininkai
  Oro šturmas (angl. Air assault)
  Oro šturmas su nuosavu tos kariuomenės rūšies orlaiviu
  Amfibinės pajėgos
  Motorizuotieji pėstininkai
  Kalnų karyba
  Raketa
  Šarvuotasis transporteris

Šaltiniai

redaguoti
 

Nuorodos

redaguoti

Išnašos

redaguoti