Karinė sąjunga – tarptautinė sutartis nacionalinio saugumo klausimais, kai susitariančios šalys pasižada remti viena kitą, kilus iš anksto nenumatytai krizei.[1] Karinės sąjungos skiriasi nuo koalicijų tuo, kad koalicija kuriama jau žinomai krizei.[1]

Karinės sąjungos gali būti skirstomos į gynybos sutartis, nepuolimo sutartis ir antantes.[2]

Karinės sąjungos nariai gauna papildomo saugumo savo autonomijos sąskaita.[2] Be to, jie gali gauti ir nekarinės naudos: pavyzdžiui, svarbiu karinių sąjungų privalumu laikomi sustiprėję prekybos ryšiai tarp sąjungininkų.[2]

Išnašos redaguoti

  1. 1,0 1,1 Stefan Bergsmann „The Concept of Military Alliance“, in „Small States and Alliances“, 2001, pp 25-37, ISBN 978-3-7908-2492-6 (Print) ISBN 978-3-662-13000-1 (Online) [1]
  2. 2,0 2,1 2,2 Volker Krause, J. David Singer „Minor Powers, Alliances, And Armed Conflict: Some Preliminary Patterns“, in „Small States and Alliances“, 2001, pp 15-23, ISBN 978-3-7908-2492-6 (Print) ISBN 978-3-662-13000-1 (Online) [2]