Karo policija

(Nukreipta iš puslapio Karinė policija)

Karo policija – krašto apsaugos sistemoje veikianti karinės teisėsaugos institucija, kariuomenės dalis, vykdanti nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų krašto apsaugos sistemoje prevenciją, juos atskleidžia bei tiria, kartu su kitų karinių vienetų vadais palaiko drausmę bei tvarką karinėse teritorijose ir kariuomenėje, prižiūri karinio transporto eismo saugumą.

SAFPU parado metu 2000 m.

Lietuvoje

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – Lietuvos karo policija.

Lietuvos karo policijos veiklą pagal kompetenciją prižiūri krašto apsaugos generalinė inspekcija, kariuomenės vadas ir krašto apsaugos ministras. Karo policija tiesiogiai pavaldi LR Kariuomenės vadui. Lietuvoje karo policijos kompetenciją, funkcijas ir uždavinius, organizavimo tvarką, karo policininkų teises, pareigas ir atsakomybę bei karo policijos santykius su kitomis teisėsaugos institucijomis nustato Karo policijos įstatymas.

Karo policijos vadas – plk. ltn. Laimas Baliūnas.

Kitų valstybių karo policijos

redaguoti

Nuorodos

redaguoti