Karinė žvalgyba

Karinė žvalgyba – informacijos apie karinius objektus ir subjektus, taip pat medžiagos, svarbios karo ar gynybos užtikrinimui, surinkimo teorija ir praktika. Karinė žvalgyba taip pat yra karybos disciplina.

JAV žvalgyvinis lėktuvas SR71

Kariuomenė turi atskiras tarnybas, besispecializuojančias šioje veikloje.

TSRS žymiausia karinės žvalgybos tarnyba – GRU.