Kariūnas (žurnalas)

Kariūnas – iliustruotas kariūnų ir aspirantų žurnalas, leistas 19321940 m. Kaune.

IstorijaKeisti

Pirmąjį numerį 1932 m. rugsėjo mėn. išleido Karo mokyklos kariūnų klubo fondas kaip Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklos kariūnų laikraštį. Ėjo kartą per du mėnesius. Nuo 1934 m. Nr. 13-14 leido Kariūnų ramovė; nuo 1939 m. vadinosi P.L.P.Karo mokyklos kariūnų ir aspirantų iliustruotas žurnalas. Spausdino „Typolit“ bei Šviesos spaustuvės Kaune. Išėjo 45 numeriai. [1] 1940 m. TSRS okupavus Lietuvą, nutrūko ir „Kariūno“ leidimas.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, 1995 m. buvo atkurtas ir „Kariūnas“. Jo redaktoriumi paskirtas pulkininkas Stasys Puškorius. Nuo 1995 iki 1998 m. pasirodė 12 „Kariūno“ numerių. Ir, nors leidžiamas nereguliariai, „Kariūnas“ atspindėjo Karo akademijos gyvenimą, aktualiausias Akademijai ir kariūnams rūpimas problemos. 12 numeriu ir pasibaigė „Kariūno“ leidyba.

2001 m. rugpjūčio mėn. Akademijos viršininko plk. Algio Vaičeliūno sprendimu „Kariūnas“ vėl atgimė. Atsakinguoju redaktoriumi buvo paskirtas Vytautas Tininis, o nuo 2002 m. vasaros – pulkininkas leitenantas Gintautas Surgailis. 2003 m. kovo mėn. pasirodė pirmasis žurnalo „Kariūnas“ numeris spalvotais vidiniais puslapiais ir viršeliais. 2007 m. rugsėjo mėnesį naujuoju atsakinguoju redaktoriumi buvo paskirtas kapitonas Jonas Švilpa. 2009 m. pavasarį išėjo 100-asis „Kariūno“ numeris.[2]

Bendradarbiavo Viktoras Alekna, Julius Būtėnas, Bernardas Brazdžionis, Liudas Gira, Eugenijus Matuzevičius, Antanas Miškinis, Jonas Noreika, Stasys Raštikis ir kt.

RedaktoriaiKeisti

ŠaltiniaiKeisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 207 psl.
  2. Žurnalo „Kariūnas “ istorija Archyvuota kopija 2010-12-10 iš Wayback Machine projekto.