Kardas (Baltimorė)

KardasJAV lietuvių socialistinės laisvamaniškos minties savaitraštis, ėjęs nuo 1896 m. balandžio mėn. iki 1898 m. Baltimorėje.

Istorija redaguoti

Leido ir redagavo Vincas Karalius. Pasirodė 131 numeris. 1898 m. leido savarankišką priedą, mokslišką mėnesinį laikraštį „Galybė“; jo išėjo 8 numeriai, redaguoti V. Karaliaus. Bendradarbiavo Vladislovas Dembskis, Martynas Jankus, Domininkas Keliauninkas, Antanas Lalis, Stasys Malevskis-Homolickis, Jonas Šliūpas ir kt.

1897 m. redagavo Domininkas Keliauninkas, Justinas Kulikauskas, Antanas Lalis, 1898 m. – Justinas Kulikauskas ir Antanas Lalis. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 205 psl.