Kamajų respublika

Kamajų respublika – faktiškai gyvavęs darinys, įkurtas 1905 m. birželio mėnesį, panaikintas 1906 m. sausio 2 d. Vadovas Jurgis Smalstys-Smolskis (1881–1919).

Kamajų respublikai buvo priskirti Kamajų valsčius, Jūžintų valsčius, Panemunėlio valsčius (Zarasų apskr.), Aluotų valsčius (būstinė Kunigiškių km.) ir Svėdasų valsčius (Ukmergės apskr.). Kamajų respublikoje veikė raštinė, biblioteka. Buvo ginkluota kuopa, kurios nariai turėjo 20 revolverių. Sankt Peterburge buvo nupirktas hektografas (įtaisas, skirtas dauginti tekstui ir iliustracijoms). Kamajų respublika turėjo dvi vėliavas. Viena – raudona su užrašu „Tegyvuoja socializmas“. Antra – juoda su užrašu „Mirtis tironams“. Buvo įsteigtas trečiųjų teismas. Teisėjai spėjo išnagrinėti keletą bylų.[1][2]

Išnašos

redaguoti
  1. N.s. [Napalys Smalstys]. „Kamajų respublika“, Socialdemokratas. 1930 spalio 30, Nr. 44 p. 5.
  2. Venantas Mačiekus. „Kamajai“, Versmės leidykla. 2016. 185 p. ISBN 978-609-8148-41-1