Kalvarijos savivaldybės taryba 2000–2003 m.

Kalvarijos savivaldybės tarybaKalvarijos savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 2000 m. kovo 19 d.

Rinkimuose dalyvavusios partijos redaguoti

Sąrašo Nr Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
26 Lietuvos demokratų partija (LDP) 1423 6
24 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 677 3
7 Naujoji sąjunga (socialliberalai) (NS) 686 3
1 Lietuvos valstiečių partijos ir Krikščionių demokratų sąjungos koalicija (LVP ir KDS) 571 2
22 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 460 2
23 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 444 2
9 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 381 1
25 Lietuvos centro sąjunga (LCS) 291 1
19 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga (LPKTS) 206 1
17 Lietuvos liberalų sąjunga 182 0
16 Lietuvių tautininkų sąjunga 135 0
15 Lietuvos partija „Socialdemokratija 2000“ 47 0

Tarybos nariai redaguoti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Jonas Kazys Dzirmeika LDP 1
Liuda Bučinskienė LDP 2 iki 2000 m. rugsėjo 19 d.
Danutė Lisauskienė LDP 3 iki 2000 m. gegužės 30 d.
Juozas Jasinskas LDP 4
Petras Sincevičius LDP 5 iki 2001 m. gruodžio 19 d., mirė
Romas Eidukaitis LDP 6 iki 2000 m. gegužės 30 d.
Ciprijus Stasys Adamavičius LDP 7 nuo 2000 m. gegužės 30 d.
Romas Arbačiauskas LDP 8 nuo 2000 m. gegužės 30 d.
Danutė Padvelskienė LDP 9 2000 m. rugsėjo 19 d. – 2000 m. spalio 30 d.
Biruta Regina Parachomikienė LDP 10 2000 m. spalio 30 d.
Zita Galinienė LDP 11 2001 m. gruodžio 19 d.
Daiva Pankauskienė NS 1
Tatjana Kulbokienė NS 2
Rolandas Žvironas NS 3
Juozas Vaičiulis LKDP 1
Vincas Plikaitis LKDP 2
Lina Saladuonienė LKDP 3
Jonas Daunoravičius LVP ir KDS 1
Algirdas Bansevičius LVP ir KDS 2 iki 2000 m. gegužės 30 d.
Juozas Stankevičius LVP ir KDS 3 nuo 2000 m. gegužės 30 d.
Valdas Aleknavičius TSLK 1
Marė Rasytė Skilandienė TSLK 2 iki 2000 m. rugsėjo 19 d.
Ina Ona Slavickienė TSLK 3 nuo 2000 m. rugsėjo 19 d.
Jonas Ščeponis LDDP 1 iki 2003 m. kovo 18 d.
Antanas Birštonas LDDP 2
Aleksandras Čmukas LDDP 3 nuo 2003 m. kovo 18 d.
Ilona Aleksienė LSDP 1
Birutė Kažemėkaitė LPKTS 1
Augenijus Čiuplevičius LCS 1

Veikla redaguoti

Meru išrinktas Jonas Kazys Dzirmeika.

Nuorodos redaguoti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2010-07-22 iš Wayback Machine projekto.