Kalbos dalis

(Nukreipta iš puslapio Kalbos dalys)

Kalbos dalys – žodžių klasės, skiriamos pagal reikšmės, sintaksinių ryšių ir morfologinių požymių bendrumą. Kalbos dalys priskiriamos morfologijai – vienai iš leksikologijos atšakų.

Lentelė, vaizduojanti lietuvių kalbos morfologinius ir sintaksinius žodžio skyrius
Lentelė, vaizduojanti lietuvių kalbos morfologinius ir sintaksinius žodžio skyrius

Lietuvių kalboje išskiriama 11 kalbos dalių: daiktavardis, būdvardis, skaitvardis, įvardis, prieveiksmis, veiksmažodis, prielinksnis, jungtukas, dalelytė, jaustukas ir ištiktukas.

Kalbos dalių sąrašas

Kaitomos

 • Daiktavardis (kas? ko? kam? ką? kuo? kur? kame?) – turi giminę, skaičių, linksnį. Pvz., vakaras, dangus.
 • Būdvardis (koks? kokia? kokie? kokios?) – turi giminę, skaičių, linksnį, laipsnį. Pvz., vns. gražus, graži; dgs. gražūs, gražios.
 • Veiksmažodis (ką veikia? ką veikė? ką veiks? ką veikdavo? ką veiktų? ką veikti?) – turi skaičių, laiką, asmenį, rūšį, nuosaką (tiesioginė, tariamoji, liepiamoji) pvz., vns. einu, eini, (jis, ji) eina; dgs. einame, einate, (jie, jos) eina.
  • Dalyvis – rūšis (veikiamoji ar neveikiamoji), giminė, skaičius, linksnis, laikas, pvz., einąs, aimanuojančio, užrakintą.
  • Pusdalyvis – žodis baigiasi galūnėmis -damas, -dama. Turi giminę ir skaičių. Pvz., bėgdamas, verkdama.
  • Reikiamybės dalyvis – kaitomas gimine, skaičiumi, linksniu (rašytinas,-a; būtinas, -a).
  • Padalyvis – turi laiką, pvz., bėgant, bėgus, bėgdavus, bėgsiant. Gali turėti sangrąžinę formą.
  • Būdinys – nekaitomas veiksmažodinis prieveiksmis, pvz., augte, bėgte, šauktinai.
 • Įvardis – turi giminę, skaičių, linksnį. Pvz., jis, ji, visas, kiekvienas, koks.
 • Skaitvardis – turi poskyrius (kiekiniai, kelintiniai, kuopiniai, dauginiai). Pvz., vienas, du, trys ; pirma(s), antra(s), trečia(s). Turi giminę, linksnį, kai kurie – skaičių (vienasvieni, šimtasšimtai ir kt.).
 • Prieveiksmis – kai kurie gali būti kaitomi laipsniais, atsako į klausimus kaip? kur? kada? kodėl? (pvz., švariai, puikiai, blogai).

Nekaitomos

 • Prielinksnis – eina šalia linksnių. Pvz., prie kalno, į kalną, ant kalno, per kalną, su kalnu.
 • Jungtukas – pvz., ir, kad, o, nes.
 • Dalelytė – pvz., antai, ar, argi, bene, bent, beveik, dar, gal, gi, jau, juk, kažin, kuone, kone, ne, nebe, nei, nė, nebent, net, pat, štai, tarsi, tartum, tegu, tik, tiktai, vėl, vien, vis, vos. Dalelytėmis taip pat gali būti žodžiai: bet, ir, ypač, lyg, per ir kt.
 • Jaustukas – pvz., oi! ai!
 • Ištiktukas – pvz., triokšt, bumbt, mygt, pokšt.

Nuorodos

 • Axel Holvoet (2006-01-17). „Kalbos dalys“. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Nuoroda tikrinta 2020-10-06.
 • „Kalbos pažinimas: lietuvių kalbos žodžių klasės – kalbos dalys (morfologija)“. Nuoroda tikrinta 2020-10-06.