Kalba – bendrinės kalbos žurnalas, leistas 1930 m. Kaune, „Židinio“ priedas.

Istorija redaguoti

Leido bendrovė „Sakalas“. Išėjo 3 sąsiuviniai.

Nagrinėjo praktinius lietuvių kalbos dalykus, supažindino plačiąją visuomenę su gimtosios kalbos pagrindais, svarstė visuomenės ir kalbos santykius, gilinosi į gimtosios kalbos dėsningumus, aiškino kalbos tarties dalykus, nagrinėjo rašybos reformos vyksmą, laikraštinės kalbos būklę, aptarė teatralų, menininkų kalbą, spaudos leidinių kalbos netikslumus, skelbė Rašybos komisijos darbus, spausdino rccenzijas, kritikos straipsnius, naujų knygų anotacijas.

Bendradarbiavo Petras Avižonis, Pranas Brenderis, Petras Būtėnas , Jonas Jablonskis, Petras Jonikas, Zigmas Kuzmickis, Pranas Mašiotas, Pranas Meškauskas, Bronius Paukštys, Antanas Salys, Jurgis Talmantas.

Redaktorius Pranas Skardžius. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 202 psl.