Užmiestis

(Nukreipta iš puslapio Kaimo vietovė)
Užmiesčio kraštovaizdis Lietuvoje

Užmiestis, kaimiška vietovė, provincija – teritorija, esanti už miestų ir kitų urbanizuotų teritorijų ribų. Užmiestyje daug mažesnis gyventojų tankumas, didesnė gamtinė įvairovė. Užmiesčio gyventojai gyvena kaimuose, viensėdžiuose. Čia vystomas daugiausia žemės ūkis, miškininkystė, žvejyba, gavybos pramonė. Užmiestyje plėtojamas ekoturizmas, yra saugomos gamtos plotai, rekreacinės zonos.

Lietuvoje užmiesčio teritorijose plyti dirbami laukai, pievos, miškai. Kraštovaizdį paįvairina upių slėniai, ežerai (ypač Aukštaitijoje).