Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybaKaišiadorių rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindasKeisti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 25 sumažintas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

RinkimaiKeisti

Rinkimuose dalyvavusios partijosKeisti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 3536 7
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 2721 6
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 1995 4
3 Centro Liberalų Koalicija 1508 3
6 Lietuvos demokratų partija 926 2
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 751 2
1 Respublikonų partija 685 1
16 Lietuvių tautininkų sąjunga (LTS) 500 0

Tarybos nariaiKeisti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Eligijus Juvencijus Morkūnas TSLK 1
Rasa Ražanskienė TSLK 2
Robertas Bauba TSLK 3 iki 1995 m. balandžio 20 d.
Kęstutis Jakelis TSLK 4
Algimantas Janavičius TSLK 5
Antanas Stasys Žaliauskas TSLK 6
Linas Kulakauskas TSLK 7
Gediminas Baltakis TSLK 8 nuo 1995 m. balandžio 20 d.
Vytautas Streikauskas LDDP 1
Albinas Anužis LDDP 2
Teodoras Kazakevičius LDDP 3
Laima Katelevskienė LDDP 4
Ona Grešnaja LDDP 5 iki 1996 m. birželio 6 d.
Antanas Paplauskas LDDP 6
Romaldas Kriugžda LDDP 7 nuo 1996 m. birželio 6 d.
Virginija Dranginienė LKDP 1
Aidmantas Bernatonis LKDP 2
Antanas Kuprys LKDP 3
Vincas Cipkus LKDP 4 iki 1995 m. balandžio 20 d.
Jonas Kairiūkštis LKDP 5 1995 m. balandžio 20 d. – 1995 m. gegužės 24 d.
Rimvydas Dekas LKDP 6 nuo 1995 m. gegužės 24 d.
Martynas Pupalaigis LCS ir LLS 1 iki 1996 m. rugpjūčio 2 d.
Zenonas Žumbakys LCS ir LLS 2
Vytautas Vyčinas LCS ir LLS 3
Jonas Laurinavičius LCS ir LLS 4 nuo 1996 m. rugpjūčio 2 d.
Steponas Alfredas Vaitkevičius LDP 1
Jurgis Kazlauskas LDP 2 iki 1995 m. balandžio 20 d.
Vidmantas Malinauskas LDP 3 1995 m. balandžio 20 d. – 1995 m. birželio 8 d.
Vladas Tuminas LDP 3 nuo 1995 m. birželio 8 d.
Marijonas Mitkus LVP 1
Henrikas Antanas Petrauskas LVP 2
Feliksas Blažys RP 1

VeiklaKeisti

Rajono meru išrinktas Kęstutis Jakelis, jo pavaduotoja Virginija Dranginienė. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Robertas Bauba.

NuorodosKeisti

Oficiali svetainė