Kūryba ir kritika

Kūryba ir kritika – iliustruotas laikraščio „Vilniaus žodis“ priedas, leistas 1937 m. kovo mėn. – 1939 m. gegužės mėn. Vilniuje.

Istorija redaguoti

Ėjo kartą per mėnesį. Leido Jonas Latvys, vėliau Vincas Žilėnas. Spausdino spaustuvė „Zorza“ Vilniuje. Išėjo 19 numerių.

Nagrinėjo lietuvių bei lenkų ir gudų literatūros, meno raidos savitumus, jų sąsajas.

Bendradarbiavo Petras Babickas, Teodoras Buinickis, Vaclovas Biržiška, Kazys Boruta, Petras Cvirka, Jokūbas Dagys, Vladas Drėma, Kazys Inčiūra, Kazys Jakubėnas, Juozas Kėkštas, Vincas Kemežys, Kostas Korsakas, Ona Miciūtė, Fabijonas Neveravičius, Vladimiras Sakavičius, Jonas Šimkus, Ksaveras Sakalauskas-Vanagėlis , Albinas Žukauskas ir kt.

Redagavo Jonas Latvys, A. Krinickas, Jeronimas Cicėnas. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 253 psl.