Pjautuvas ir kūjis

(Nukreipta iš puslapio Kūjis ir pjautuvas)

Pjautuvas ir kūjis (rus. серп и молот) – pagrindinė Sovietų Sąjungos emblema, darbininkų ir valstiečių sąjungos simbolis.

Pjautuvas ir kūjis

Egzistuoja du šio simbolio pavadinimo variantai – „pjautuvas ir kūjis“ ir „kūjis ir pjautuvas“. Pagal istorinę vartoseną ir SSRS konstituciją teisingas yra „pjautuvas ir kūjis“.[1][2]

Komponentai

redaguoti

Pjautuvas vaizduojamas uždėtas ant kūjo. Tai rodo, kad kūjis herbe yra heraldiškai vyresnė. Skaitant emblemą jos dalys vardinamos tokia tvarka, kaip mato žiūrovas – „pjautuvas ir kūjis“.

Kūjis nuo viduramžių darėsi įvairių amatų simboliu. Daugelyje techninių emblemų pavaizduoti kūjai – du sukryžiuoti kūjai ar plaktukai arba plaktukas sukryžiuotas su kitų įrankiu – veržliarakčiu, kirviu, kirtikliu ir pan. Nuo XIX a. antros pusės V. Europos proletarinės organizacijos savo klasiniu simboliu pasirinko kūjį. Prieš pirmąją Rusijos revoliuciją kūjis jau buvo visuotinai pripažintas darbininkų klasės simbolis Rusijos revoliucionierių tarpe.

Iki 1917 m. rusiškoje heraldikoje pjautuvas buvo daugelio miestų herbų dalis. Pjautuvas, kaip vienas pagrindinių valstiečių įrankių, simbolizavo pjūtį, derlių.

Pjautuvas ir kūjis SSRS

redaguoti

Sovietų Rusijos vyriausybės nutarimu pjautuvo ir kūjo emblema buvo priimta 1918 m. kovo pabaigoje – balandžio pradžioje. 1918 m. liepos 10 d. ją patvirtino V Tarybų suvažiavimas. Pirmą kartą pavaizduota ant Rusijos SFSR Liaudes komisarų tarybos antspaudo 1918 m. liepos 26 d.

Pjautuvas ir kūjis buvo vadinami „mažuoju SSRS herbu“, kuris naudotas iki 4-ojo dešimtmečio vidurio, kol veikė 1918 ir 1924 m. konstitucijos.

SSRS vėliavoje pjautuvas ir kūjis atsirado kartu su raudona žvaigžde 1923 m. 1924 m. simbolis buvo aprašytas konstitucijoje. Pjautuvas ir kūjis buvo ir sąjunginių respublikų vėliavose.

Buvo aprašytas RSFSR 1937 ir 1977 m. konstitucijose.

Pjautuvas ir kūjis buvo pavaizduoti antspauduose, oficialiuose dokumentuose, kariuomenės uniformose, oficialių pastatų fasaduose, ant piniginių ženklų, ant Aukščiausiųjų Tarybų tribūnų, laikraščiuose, ordinų ir medalių ženkluose ir t. t.

Suirus SSRS pjautuvas ir kūjis kaip simbolis naudojamas Briansko srities herbe ir vėliavoje, Vladimiro srities ir kai kurių miestų vėliavose. Nepripažinta Padniestrės Moldavijos respublika naudoja nežymiai pakeistus Moldavijos SSR herbą ir vėliavą, kurie turi pjautuvą ir kūjį. Pjautuvas ir kūjis su sparnais yra Aerofloto emblema.

Dabartiniai herbai ir vėliavos

Pjautuvas ir kūjis ne SSRS

redaguoti

Pjautuvas ir kūjis buvo ir yra dalies šalių komunistų partijų simbolis. IV Internacionalo emblemą sudaro pjautuvas ir kūjis (veidrodinis atspindys, palyginus su SSRS herbiniu variantu) bei skaitmuo 4.

Unikodo simbolių lentelėje yra ir sukryžiuoti pjautuvas ir kūjis – U+262D ().

Austrijos herbe juodas erelis laiko pjautuvą ir kūjį, bet nesukryžiuotus, o atskirai.

Šaltiniai

redaguoti

Nuorodos

redaguoti