Kūdikio draugija – slapta lietuvių mokinių draugija, 18901899 m. veikusi Mintaujos gimnazijoje, dab. Latvija. Steigėjas ir vadovas – Petras Avižonis.

Tikslas – mokytis lietuvių kalbos ir istorijos, ugdyti tėvynės meilę ir tautinę savivoką. Draugija platino draudžiamą spaudą, palaikė ryšius su kitų vietovių lietuvių moksleivija. 1896 m. organizavo pasipriešinimą privalomam stačiatikių maldų skaitymui rusų kalba, dėl to jos nariai buvo pašalinti iš gimnazijos. 1897 m. kai kurie jų priimti atgal.

Didelę įtaką draugijos nariams turėjo Jonas Jablonskis ir M. Čepas, kurie parūpindavo knygų ir laikraščių, parašė draugijos įstatus.

Petras Avižonis, Antanas Didžiulis, Vytautas Didžiulis, Ona Didžiulytė, Povilas Gaidelionis, Povilas Jakubėnas, Kazimieras Jokantas, Petras Kalpokas, Vladas Mironas, Juozas Paknys, Vladas Požela (18951896 m. pirmininkas), Antanas Smetona, Vladas Stašinskas, Jurgis Šlapelis ir kiti.[1]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Kūdikio draugija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XI (Kremacija-Lenzo taisyklė). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007. 190 psl.