Kęstutis Balčys (1924 m. vasario 17 d. Dormonte, PA – 1991 m. liepos 25 d. Amsterdame, JAV) – kunigas, dainininkas, vargonininkas.

Biografija

redaguoti

19331944 m. gyveno Lietuvoje, privačiai muzikos mokėsi Panevėžyje pas Mykolą Karką ir Eleną Dauguvietytę, o paskui ir muzikos mokykloje. 1941 m. baigė Panevėžio gimnaziją. Trumpai mokytojavo Panevėžio 2-ojoje gimnazijoje ir amatų mokykloje, akompanuodavo solistams.

19421944 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos – filosofijos fakultete, buvo kunigų seminarijos bažnyčios vargonininkas.

Kaune gavęs tik subdiakono šventimus, 1947 m. grįžo į JAV, teologijos studijas baigė Šv. Bernardo seminarijoje Rochesteryje, NY, ir 1949 m. buvo įšventintas kunigu. Dirbo Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje Amsterdame – nuo 1967 m. – klebonas.

Buvo vyskupijos konsultorius, dainuodavo įvairiuose lietuvių renginiuose, retkarčiais ir vargonuodavo. Paskelbė prisiminimų apie vyskupą Kazimierą Paltaroką ir Kauno kunigų seminariją. Amsterdame jo vardu pavadinta parapijos salė.

Šaltiniai

redaguoti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.