Kėdainių rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Kėdainių rajono savivaldybės tarybaKėdainių rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindas

redaguoti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 27 sumažintas Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimai

redaguoti

Rinkimuose dalyvavusios partijos

redaguoti
Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 6136 9
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 6025 9
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 2571 4
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 1536 2
3 Koalicija „Lietuvos liberalų ir centro sąjungos Kėdainių skyrius” (LLS ir LCS) 1519 2
15 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 976 1
5 Tautos pažangos partija 207 0

Tarybos nariai

redaguoti
Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Danutė Vitauskienė LDDP 1
Alfredas Blotnis LDDP 2
Viktoras Gaižauskas LDDP 3
Stasys Skauminas LDDP 4
Juozas Lingė LDDP 5
Konradas Daniūnas LDDP 6
Antanas Bogužas LDDP 7
Arūnas Kacevičius LDDP 8
Romualdas Lengvinas LDDP 9
Povilas Aksomaitis TSLK 1
Aleksas Laniauskas TSLK 2
Antanas Svirskis TSLK 3
Vigimantas Kisielius TSLK 4
Henrikas Juškus TSLK 5
Alfonsas Gricius TSLK 6
Irena Leškienė TSLK 7
Antanida Likšienė TSLK 8
Algirdas Čiurlys TSLK 9
Romaldas Dulevičius LKDP 1
Ignas Meškauskas LKDP 2
Janina Antanina Grincevičienė LKDP 3
Jonas Balžekas LKDP 4
Henrikas Vaicekauskas LLS ir LCS 1 iki 1995 m. gegužės 4 d.
Saulius Grinkevičius LLS ir LCS 2
Boleslovas Aleksandras Rinkevičius LLS ir LCS 3 nuo 1995 m. gegužės 4 d.
Algimantas Dagys LVP 1
Antanas Bružas LVP 2
Vaclovas Volkus LSDP 1

Rajono meru išrinktas Vigimantas Kisielius, jo pavaduotoju Aleksas Laniauskas. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Antanas Matulevičius.

Nuorodos

redaguoti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2007-04-25 iš Wayback Machine projekto.