Justinas Usonis

Justinas Usonis (g. 1975) – advokatas, teisėtyrininkas laboralistas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentas, Socialinės politikos instituto vadovas, LR darbo kodekso projekto rengėjas (2015).

BiografijaKeisti

1998 m. baigė Vilniaus Universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją.

2006 apgynė disertaciją tema „Darbo teisinių santykių reglamentavimo ypatumai kelių transporte”, socialinių mokslų (teisės krypties) daktaras[1].

Nuo 2004 advokatas[2]; nuo 1998 iki 2004 Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ teisininkas; nuo 2006 iki 2012 Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Darbo teisės ir socialinės saugos katedros vedėjas, docentas; nuo 2014 Lietuvos advokatūros Advokatų garbės teismo narys[3]; Lietuvos darbo teisės ir socialinės apsaugos draugijos narys. Mokslinių straipsnių bei knygų autorius ir bendraautoris, skaito įvairius pranešimus konferencijose, Seminarų darbo teisės tema lektorius.
Nuo 2009 Lietuvos Pramonininkų Konfederacijos (LPK) darbo santykių komiteto pirmininkas. Nuo 2014 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentas[4].
2015 projekto „Darbo santykių ir valstybinio socialinio draudimo teisinis-administracinis modelis”[5] narys.
Moka anglų, rusų kalbas.

PublikacijosKeisti

 • Usonis, J., Martinėlytė, A. Taikytinos teisės pasirinkimo darbo teisiniuose santykiuose galimybės pagal „Roma I“ reglamentą // Jurisprudencija. 2014, 21(3), p. 645–666.
 • Usonis, J., Filimonenkova, A. Naujo individualių darbo ginčų sprendimo modelio veikimo ypatumai // Jurisprudencija. 2013, 20(4), p. 1391-1408.
 • Usonis J., Bitinas A. „Flexicurity“ teisinis reguliavimas. Vadovėlis. – Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidyba, 2013. 359 p.
 • Usonis, J. Darbo teisės problemų evoliucija Lietuvoje po 1990 m. // Jurisprudencija. 2012, Nr. 19(3), p. 1131-1148.
 • Usonis J., Bagdanskis T. Problems of qualifying an employment relationship and undeclared work in Lithuania (Darbo santykių kvalifikavimo ir nelegalaus darbo nustatymo problemos Lietuvoje) // Jurisprudencija. 2011, Nr. 18(3), p. 1101-1122.
 • Usonis J., Bagdanskis T. Dispozityvumo įgyvendinimas Lietuvos darbo teisėje // Socialinių mokslų studijos. 2011, Nr. 3(2), p. 575-593.
 • Usonis J., Bagdanskis T. Problems of introduction of flexibility into Lithuanian labour law // Jurisprudencija. 2011, Nr. 18(2), p. 595-612.
 • Usonis J. Pasiūlymai darbo ir poilsio laiko reglamentavimui tobulinti Lietuvoje. Tarptautinės mokslinės konferencijos 2011 m. gegužės 12-14 d. straipsnių rinkinys. – Vilnius. 2010, p. 353-365.
 • Usonis J. Darbo ir poilsio laiko reglamentavimo raida Lietuvoje. Lietuvos darbo teisės raida ir perspektyvos. Liber Amicorum et Collegarum profesorei Genovaitei Dambrauskienei. Kolektyvinė monografija. Atsakingas redaktorius Justinas Usonis. – Vilnius: MRU Leidybos centras. 2010, p. 189-205.
 • Usonis J., Bagdanskis T. Termination of an employment contract upon unilateral notice of an employee in Lithuania. // Jurisprudencija: mokslo darbai. – ISSN 1392-6195. – Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. – 2010, Nr. 1(119), p. 211-226.
 • Usonis, J. The evolution of labour law in Lithuania // The evolution of labour law in the EU-12. (1995-2005) Volume 3. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities – 2009. p. 265-294.
 • DARBO TEISĖ. Vadovėlis. Autorių kolektyvas. Mykolo Romerio universitetas. 2008.
 • Usonis J., Bagdanskis T. Darbo nuoma ir jos teisinio reguliavimo perspektyvos Lietuvoje // Jurisprudencija. 2008, Nr. 8(110), p. 65-72.
 • Usonis J. Mobiliųjų kelių transporto darbuotojų darbo pobūdžio probleminiai aspektai // Jurisprudencija, t. 3(93). Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2007. P. 21-28.
 • Usonis J. Saugos ir sveikatos darbe reglamentavimo problemos kelių transporto srityje // Jurisprudencija, t. 1(91). Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, 2007. P. 59-64.
 • Usonis J., Davulis T. Europos Sąjungos socialinė teisė. Norminių teisės aktų rinkinys. (Tarptautiniai dokumentai, t. 6). Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2004.
 • Usonis J. Atlyginimo už darbą reglamentavimo problemos kelių transporte // Darbo teisė suvienytoje Europoje. Konferencijos medžiaga. Vilnius, 2004. P. 376-382.
 • Usonis J. Darbo įstatymų bendrumo ir diferenciacijos principas // Jurisprudencija, T. 40(32). Vilnius, Lietuvos teisės universitetas, 2003. P. 85-91.
 • Usonis J. Kelių transporto darbuotojų darbo teisinių santykių reglamentavimo problemos // Jurisprudencija, t. 25(17). Vilnius, Lietuvos teisės universitetas, 2002. P. 156-162.

ŠaltiniaiKeisti

 1. http://www.mokslas.mii.lt/mokslas/SRITYS/duom00.php?pav=U&sritis=S
 2. http://www.usonis.lt/ju/ Archyvuota kopija 2015-09-26 iš Wayback Machine projekto.
 3. http://www.advoco.lt/lt/apie-advokatura/savivalda/advokatu-garbes-teismas.html Archyvuota kopija 2015-09-23 iš Wayback Machine projekto.
 4. http://www.tf.vu.lt/struktura/katedros/privatines-teises-katedra/nariai
 5. http://www.socmodelis.lt/vykdytojai/