Juridinių asmenų registras

Juridinių asmenų registras - pagrindinis valstybės registras. Jame registruojami juridiniai asmenys, kaupiami, saugomi ir tvarkomi su jais susiję duomenys bei dokumentai.

Kūrimas redaguoti

Juridinių asmenų registras kuriamas sujungiant juridinių asmenų ir įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, registravimą šiose institucijose: Kultūros ministerijoje; Sveikatos apsaugos ministerijoje; Švietimo ir mokslo ministerijoje; Teisingumo ministerijoje; Ūkio ministerijoje; Lietuvos banke; Lietuvos statistikos departamente; apskričių viršininkų administracijose; savivaldybių institucijose.

Registruojančių institucijų turimus duomenis bei dokumentus perima Teisingumo ministerija teisingumo ministro nustatyta tvarka.

Juridinių asmenų registro steigėja yra Vyriausybė.

Juridinių asmenų registrą tvarko vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga – Teisingumo ministerija ir registro tvarkymo įstaiga – valstybės įmonė Registrų centras.

Juridinių asmenų registro duomenys, registre kaupiami dokumentai ir bet kuri kita registrui pateikta informacija yra vieša ir teikiama įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Juridinių asmenų registro finansavimo tvarką nustato Vyriausybė.

Juridinių asmenų registras reorganizuojamas ir likviduojamas Vyriausybės nutarimu.[1]

Šaltiniai redaguoti