Jurgis Masionis

Jurgis Masionis (1843 m. balandžio 1 d. Rimkežerių kaime, Seinų valsčiuje, dab. Lenkija1914 m. lapkričio 18 d. Raudonšilio kaime, Štabino valsčiuje) – kunigas ir knygnešys, lietuviškos savimonės puoselėtojas.

BiografijaKeisti

Mokėsi Seinų gimnazijoje, o nuo 1862 m. – kunigų seminarijoje Tikocine, vėliau perkeltas į Seinų kunigų seminariją. 1867 m. lapkričio 3 d. vyskupas Lubenskis įšventino jį kunigu. Dar besimokydamas priklausė grupelei klierikų, pasiryžusių kovoti už pamaldas lietuvių kalba. Savo pasiryžimo neužmiršo ir tapęs kunigu. Vikaravo Gražiškiuose, Punske, Plonkoje, Bartninkuose, Liškiavoje, Krosnoje, Veisiejuose. 1906 m. buvo paskirtas klebonu į Lėmenę, o 1909 m. – klebonu į Vygrius. Skelbė lietuviškus pamokslus, organizuodavo religinių giesmių giedojimą lietuviškai. Platino draudžiamą spaudą. 1911 m. kaip emeritas apsigyveno Raudonšilyje, kur ir mirė.