Jurbarko rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybaJurbarko rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindas

redaguoti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 25 sumažintas Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimai

redaguoti

Rinkimuose dalyvavusios partijos

redaguoti
Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių), Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, Lietuvių tautininkų sąjungos koalicija (TSLK, LPKTS ir LTS) 5119 10
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 2572 5
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 2516 5
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 1654 3
14 Lietuvos liberalų sąjunga (LLS) 1167 2

Tarybos nariai

redaguoti
Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Regina Kliukienė TSLK, LPKTS ir LTS 1
Antanas Navickas TSLK, LPKTS ir LTS 2
Aldona Vilkelienė TSLK, LPKTS ir LTS 3
Antanas Sorakas TSLK, LPKTS ir LTS 4
Irena Kaminskienė TSLK, LPKTS ir LTS 5
Stasys Makūnas TSLK, LPKTS ir LTS 6
Antanas Teodoras Kasiulis TSLK, LPKTS ir LTS 7
Vincentas Benediktas Gudavičius TSLK, LPKTS ir LTS 8
Milda Piliutienė TSLK, LPKTS ir LTS 9
Jonas Bučinskas TSLK, LPKTS ir LTS 10
Steponas Česlovas Strodomskis LKDP 1
Eugenija Banaitienė LKDP 2 iki 1995 m. gegužės 4 d.
Kazys Gražulis LKDP 3 iki 1995 m. balandžio 20 d.
Genovaitė Pocevičienė LKDP 4 iki 1996 m. kovo 26 d.
Birutė Murauskienė LKDP 5
Gediminas Klangauskas LKDP 6 1995 m. balandžio 20 d. – 1996 m. kovo 26 d.
Alvydas Januškevičius LKDP 7 nuo 1995 m. gegužės 4 d.
Liudvikas Semaška LKDP 8 1996 m. kovo 26 d. – 1996 m. liepos 12 d., mirė
Raimondas Andrikis LKDP 9 nuo 1996 m. kovo 26 d.
Stanislovas Marcinkus LKDP 10 nuo 1996 m. liepos 12 d.
Aloyzas Zairys LDDP 1
Jonas Petkinis LDDP 2 iki 1996 m. kovo 20 d.
Vygaudas Keraitis LDDP 3
Algirdas Gluodas LDDP 4 iki 1995 m. rugsėjo 25 d.
Alvydas Šimaitis LDDP 5
Adelė Žemaitaitienė LDDP 6 nuo 1995 m. rugsėjo 25 d.
Vytautas Atkočaitis LDDP 7 nuo 1996 m. kovo 20 d.
Antanas Juozas Kazakevičius LVP 1
Vytautas Pranciškus Kasputis LVP 2
Agnutė Jasaitienė LVP 3
Saulius Lapėnas LLS 1 iki 1996 m. sausio 11 d.
Ričardas Juška LLS 2
Mindaugas Smuika LLS 3 nuo 1996 m. sausio 11 d.

Rajono meru išrinktas Stasys Makūnas, jo pavaduotoju Jonas Bučinskas. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Rimantas Plevokas.

Nuorodos

redaguoti

Oficiali svetainė