Juozas Sriuoginis

Juozas Sriuoginis (1867 m. gegužės 7 d. Suodžiuose, Sintautų parapija – 1943 m.) – Romos katalikų kunigas, knygnešių rėmėjas.

BiografijaKeisti

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. Dirbo pastoracinį darbą įvairiose parapijose, talkino knygnešiams Martynui Sederevičiui ir Juozui Bagdonui platinti draudžiamą lietuvišką spaudą. Kunigavo ir Liudvinave, kur 1907 m. įkūrė „Žiburio“ draugijos skyrių, buvo jo pirmininkas. Nuo 1909 m. Igliaukos Šv. Kazimiero bažnyčios klebonas. 19151918 m. kalėjo Kursko kalėjime. Katalikiškos spaudos bendradarbis.