Juozas Smilinskas

Juozas Smilinskas (1939 m. lapkričio 14 d. Punios k., Alytaus r.), muzikos mokytojas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

Baigęs Punios vidurinę mokyklą, 19581960 choro dirigavimo mokėsi Vilniaus kultūros – švietimo technikume (dėst. B. Razauskienė). 19601964 muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (diriguoti mokė E. Gureckytė).

Atlikęs karinę tarnybą, 19651970 dėstė muziką ir vadovavo moksleivių chorams Alytaus mokykloje – internate.

Nuo 1970 rudens Alytaus 5-osios (Dainavos) vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas. Visą laiką vadovavo jaunučių, jaunių ir vyresniųjų klasių moksleivių chorams, vokaliniams ansambliams ir jauniesiems solistams. Chorai nuo 1975 dalyvavo respublikinėse dainų šventėse, įvairiuose konkursuose pelnė pirmųjų ir kitų prizinių vietų, dalyvavo koncertuose ir kituose kultūros renginiuose. 1994 I ir 1998 II Pasaulio lietuvių dainų šventėms Vilniuje parengė mokyklos jaunimo mišrųjį chorą, o 1997 Lietuvos moksleivių dainų šventėje dalyvavo net trys chorai – jaunučių, jaunių ir mišrusis. Solistus ir vokalinius ansamblius nuolat parengė „Dainų dainelės" konkursams – vaikinų ansamblis trijų konkursų laureatas.

Nuo 1980 mokytojas Alytaus miesto mišriojo choro „Putinas" chormeisteris – dirigentas. Su šiuo kolektyvu koncertavo Lietuvoje, Švedijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Liuksemburge ir kitur.

Visuomeninė veiklaKeisti

19901995 buvo Alytaus miesto savivaldybės deputatas (kultūros ir švietimo komisijos narys). Nuo 1970 su pertrauka – miesto muzikos mokytojų metodinės komisijos pirmininkas, nuo 1996 Muzikos mokytojų asociacijos tarybos narys, Alytaus miesto ir apskrities dainų švenčių vyr. dirigentas, 1993 Lietuvos jaunimo mažosios dainų šventės Vilniuje dirigentas. 1982 apdovanotas Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu, 1987 jam suteikta muzikos mokytojo metodininko, o 1993 muzikos mokytojo eksperto kvalifikacijos kategorija.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.