Juozas Skirius (1957 m. gegužės 9 d. Gruzdžiuose.[1], Šiaulių raj.) – Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos edukologijos universiteto profesorius.

Biografija redaguoti

Gimė 1957 m. gegužės 9 d. Gruzdžių miestelyje (Šiaulių r.). 1966 m. su tėvais persikėlė gyventi į Kuršėnus, kur 1975 m. baigė Kuršėnų 1-ąją vidurinę mokyklą. 1975–1979 m. studijavo istoriją Vilniaus Valstybiniame pedagoginiame institute (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas). 1978 m. apdovanotas medaliu už geriausią Lietuvoje studentų mokslinį darbą. 1978 m. pradėjo dirbti laborantu Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedroje ir ruošėsi moksliniam-pedagoginiam darbui fakultete. 1986–1987 m. buvo metinėje aspirantūroje Istorijos institute prie Mokslų akademijos. 1988 m. apgynė istorijos mokslų kandidato (dabar humanitarinių mokslų daktaras) disertaciją tema „Lietuvos ir JAV politiniai-diplomatiniai, ekonominiai santykiai 1919–1929 m.“ (vadovė habil. m. dr. Regina Žepkaitė). Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius (nuo 2003 m.), Visuotinės istorijos katedros vedėjas (nuo 1991 m.).[2]

Mokslinė veikla redaguoti

Mokslinių interesų kryptys: Lietuvos ir JAV santykiai 1918–1940 m.; Tarptautiniai santykiai 1918–1945 m.; Moderniųjų laikų Lietuvos vidaus ir užsienio politikos problemos; Išeivijos lietuvių diplomatija 1905–1918 ir 1939–1949 m. Dėstomi dalykai: Istorijos studijų įvadas; Naujausiųjų laikų (1918–1945 m.) istorija; Fašizmas ir nacizmas Europoje XX a. pirmoje pusėje.[3]

Bibliografija redaguoti

Svarbiausios publikacijos redaguoti

 • J. Skirius, Lietuvos užatlantės diplomatija 1918–1929 metais, Vilnius, 1995.
 • J. Skirius, Istoriniai asmenys ir jų epocha (1918–1945), Kaunas, 1997.
 • J. Skirius, Amerikos Lietuvių Tarybos kūrimosi 1939–1941 metais atspindžiai dokumentuose, Chicago, 1998.
 • J. Skirius, U.S. government policy toward Lithuania 1920–1922, Chicago, 2000.
 • J. Skirius, Amerikos Lietuvių Tarybos veikla 1945–1948 metais: išeivijos pastangos dėl „Displaced Persons Act“ priėmimo, Chicago, 2001.
 • J. Skirius, Lietuvių visuomenininkas ir diplomatas Bronius Kazys Balutis (1880–1967), Vilnius, 2001.
 • J. Skirius, Europos šalių ir JAV ekonominė bei vidaus politinė padėtis 1918–1939 metais, Vilnius, 2006.
 • J. Skirius, Julius J. Bielskis (1891–1976): gyvenimas Amerikoje tarnaujant Lietuvai: JAV lietuvių veikėjas ir diplomatas, Vilnius, 2008.

Straipsniai moksliniuose leidiniuose redaguoti

 • Mėsos produktų eksportas į JAV ir perspektyvos 1929–1940 metais, Istorija, 2004, t. 59-60, p. 82–92.
 • „Pienocentro“ bandymas prasiveržti į JAV rinką XX a. 4–ojo dešimtmečio viduryje, Istorija, 2004, t. 61 p. 38–47.
 • Lietuvos ir JAV lietuviai verslininkai 1930–1940 m., Istorija, t. 64, 2006, p. 17–32.
 • Dėl Lietuvos laisvės paskolos grąžinimo JAV lietuviams, Istorija, t. 66, 2007, p. 29–40.
 • JAV lietuvių informavimas apie investicijų ir verslo galimybes Lietuvoje XX a. 4-ame dešimtmetyje, Istorija, t. 70, 2008, p. 28–38.
 • Review and Commentary on Lithuanian – U. S. Relations in 1918–1940, Lithuanian foreign policy review, V., 2004, nr. 2003 / 1-2 (11-12), p. 118–127.
 • Išeivijos požiūriai į Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimą, Parlamento studijos. Mokslo darbai, Vilnius, 2006, t. 6, p. 89–100.
 • Prof. Mykolo Biržiškos vizitas į Ameriką 1931 Vilniaus klausimu, Vilniaus miesto istorijos metraštis, Vilnius, 2007, t. 1, p. 129–136.
 • Visuotinės istorijos lituanizavimas ir perspektyvos, Visuotinė istorija Lietuvos kultūroje: tyrimai ir problemos, Vilnius, 2004, p. 9–14.
 • Kuršėnų apskrities valsčių įsijungimas į Šiaulių apskritį 1919–1920 metais, Šiaulių apskrities istorijos raida. Mokslinių straipsnių rinkinys, Šiauliai, 2004, p. 52–61.
 • Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje: kokios permainos reikalingos? Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje: dabartis ir perspektyvos. Mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius, 2006, p. 7–15.
 • Lietuvos garbės konsulato Los Andžele veiklos kryptys ir reikšmė po Antrojo pasaulinio karo, Lietuvių diplomatija išeivijoje 1940–1991. (straipsnių rinkinys), Vilnius: Versus Aureus, 2007, p. 122–134.
 • Anicetas Simutis – paskutinis prieškario diplomatas, Anicetas Simutis 60 metų Lietuvos diplomatinėje Tarnyboje. Dokumentų rinkinys (sudarytojas R. Morkvėnas), Vilnius, 2007, p. 9–64.


Šaltiniai redaguoti