Juozas Mikutavičius

Juozas Mikutavičius (g. 1941 m. lapkričio 25 d. Pramezio kaime, Prienų rajono savivaldybė) – choro dirigentas, pedagogas, kultūros vedėjas.

Biografija

redaguoti

19601961 m. Alytuje lankė chorvedžių kursus (diriguoti mokė P. Bagdonavičius). Nuo 1964 m. iki 1969 m. choro dirigavimo neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume (dėst. V. Ūselis), o 1973 m. – 1978 m. choro dirigavimo studijas neakivaizdiniu būdu tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (vyr. dėst. J. Barausko klasė).

Nuo 1961 m. – Leipalingio (Lazdijų r.) kultūros namų meno vadovas, subūrė mišrųjį chorą ir vokalinių ansamblių, surengė koncertų. 1964 m. – 1966 m. – Lazdijų rajoninių kultūros namų direktorius, įvairių kultūrinių renginių organizatorius. 1967 m. – 1971 m. Lazdijų vaikų muzikos mokyklos direktorius, vaikų choro (kartu su mokytoju Z. Uksu) vadovas. 1971 m. – 1980 m. Lazdijų rajono kultūros skyriaus vedėjas, muzikinio gyvenimo organizatorius. Nuo 1972 m. iki 1980 m. vadovavo Lazdijų profsąjungų ir rajoninių kultūros namų mišriesiems chorams. 1975 m. ir 1980 m. respublikinėms dainų šventėms parengė kultūros namų mišrųjį chorą, konkursuose laimėjo prizinių vietų. 1976 m. suorganizavo kamerinį mišrųjį chorą, su kuriuo prizinių vietų pelnė respublikiniuose konkursuose, surengė koncertų savo ir kituose rajonuose, 1977 m. koncertavo Lenkijoje, o 1979 m. – Vengrijoje. J. Mikutavičius – Lazdijų rajono dainų švenčių organizatorius ir vyr. dirigentas. Jo iniciatyva 1974 m. Kapčiamiestyje pradėti rengti kompozitoriaus Č. Sasnausko tarprajoniniai chorų festivaliai įgavo ir platesnį skambesį.

Apsigyvenęs Vilniuje, J. Mikutavičius 1980 m. tapo Lietuvos mokslinio metodinio kultūros centro (dabar – Lietuvos nacionalinis kultūros centras) direktoriaus pavaduotoju, nuo 1986 m. – direktorius. Be pagrindinio darbo, vadovavo ir chorams. 1982 m. pradėjo vadovauti Vilniaus kailių pramonės gamybinio susivienijimo mišriajam chorui – jį parengė 1985 m. respublikinei dainų šventei.

Nuo 1986 m. buvo Lietuvos žemės ūkio ekonomikos instituto mišriojo choro meno vadovas ir dirigentas – su juo dalyvavo 1990 m. Lietuvos tautinėje dainų šventėje.

Būdamas Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriumi, J. Mikutavičiaus daug nuveikė organizuodamas dainų šventes, chorų sąskrydžius, festivalius ir kitus svarbius kultūrinius renginius Lietuvoje. Taip pat jis palaiko ir puoselėja chorų bei kitų meno mėgėjų kolektyvų konkursų senas gražias tradicijas. Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, J. Mikutavičius vadovavo 1990 m. I Lietuvos tautinės dainų šventės rengimo darbams. 1993 m. jo iniciatyva įkurtas Pasaulio lietuvių dainų šventėms Lietuvoje remti fondas – nuo 1996 m. šio fondo direktorius. Jam buvo patikėta suorganizuoti 1994 m. I Pasaulio lietuvių dainų šventę Kaune ir Vilniuje – buvo šios šventės direktorius. Šias pareigas jis atliko ir rengiant 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventę Vilniuje. Yra Lietuvos chorų sąjungos narys.

J. Mikutavičius pasižymi tolerantiškumu ir toliaregiškumu, nuoširdumu ir geranoriškumu kiekvienam į jį besikreipiančiam kultūros ir meno darbuotojui. Jis atlieka labai svarbų, neįkainojamą darbą palaikant ir puoselėjant mūsų krašto senąsias chorinio dainavimo tradicijas, taip pat pačius gražiausius, įspūdingiausius Lietuvos kultūros renginius – tautos dainų šventes.

Sūnus – Marijonas Mikutavičius.

Šaltiniai

redaguoti
  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.