Juozas Kaukas (1863 m. Penkvalakiuose, Paežerių valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje1895 m. liepos 27 d. Berne, Šveicarijoje, palaidotas Seinuose) – gydytojas, varpininkas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas.

Biografija redaguoti

1888 m. su kitais įsteigė Varšuvos lietuvių studentų draugiją „Lietuva“. Buvo vienas tų, kurie lietuvybėn palenkė Vincą Kudirką. Dalyvavo 1888 m. Marijampolėje vykusiame varpininkų I suvažiavime. Prisidėjo prie mėnraščio „Varpas“ įkūrimo. 1889 m. baigė Varšuvos universitetą. 18891891 m. dirbo gydytoju Lazdijuose, organizavo draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimą apylinkėse, pats ją platino. Savo pinigais rėmė „Varpo“ ir „Ūkininko“ leidimą, juose, bendradarbiavo. 1891 m. persikėlė į Seinus, ten lietuviška spauda aprūpindavo kunigų seminarijos klierikus. Susirgęs plaučių tuberkulioze išvyko gydytis į Šveicariją.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Benjaminas KaluškevičiusJuozas Kaukas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. IX (Juocevičius-Khiva). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. 584 psl.