Juozas Giedraitis (1910)

Juozas Giedraitis (1910 m. gruodžio 18 d. Paskynai, Šimkaičių valsčius, Raseinių apskritis2008 m. sausio 12 d. JAV, palaidotas Vadžgiryje) – Lietuvos karinis ir JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

Juozas Giedraitis

Biografija

redaguoti

Pradžios mokslą ėjo Vadžgiryje. 1930 m. baigė Raseinių gimnaziją.[1] 1933 m. baigė Kauno karo mokyklos kariūnų aspirantų kursus, 1937 m. baigė ginklavimo karininkų kursus, 1938 m. baigė teisės studijas Vytauto Didžiojo universitete (VDU).

1937–1940 m. dirbo Krašto apsaugos ministerijos Tyrimų laboratorijoje ir Ginklavimo valdyboje, 1941 m. Ketvirtojo artilerijos pulko (tada 179 divizijos 618-asis pulkas) ginklininkas Pabradėje. Atsilikęs nuo Rusijon besitraukiančios divizijos, nemažą skaičių vyrų ir ginkluotės pervedė į Aluntą. Tenai 1941 m. birželio 28 d. vokiečių internuotas pasirinko civilinį gyvenimą. Dirbo pramonės įmonėse, vėliau teisėjas Kaune, nuo 1943 m. lapkričio 17 d. advokatas Kaune.

Antrojo pasaulinio karo veiksmams artėjant prie Lietuvos 1944 m. spalio 9 d. pasitraukė į Vokietiją. Šverine dirbo sandėlio darbininku, o karui pasibaigus, britų zonos pabėgėlių stovyklose Ekenferde, Klein Vitenzėje ir Špakenberge ėjo vadovaujančias pareigas, tarp jų ir stovyklos vadovo. Talkino Vyriausiajam Lietuvos išlaisvinimo komitetui (VLIK) ir rašė spaudai.

1949 m. persikėlė į JAV, apsigyveno Hartforde. Iki 1961 m. dirbo fabrike „Royal“, parengė lietuvių raidyną rašomosioms mašinėlėms, kurį vėliau pritaikė ir vokiečių „Olympia“ mašinėlėms ir įkūrė jų prekybos bendrovę „Sparta“. 1961 m. persikėlė į Ist Nortportą (Niujorko valstija).

Su žmona gydytoja Leonilda Svilaite užaugino ir išmokslino sūnų Rimantą (g. 1943) ir dukrą Aldoną (g. 1951).

Visuomeninė veikla

redaguoti

Nuo 1922 m. ateitininkas. VDU „Vytauto“ klubo vicepirmininkas, 1935 m. pirmininkas. Nuo 1927 m. Šaulių sąjungos narys. Nuo 1931 m. Lietuvos ūkininkų sąjungos narys. 1949 m. dalyvavo organizuojant Tremtinių ir JAV lietuvių bendruomenės veiklą. Jo pastangomis susijungė Ateitininkų federacija ir Lietuvių bendruomenė.

Nuo 1970 m. Lietuvos ūkininkų sąjungos atstovas VLIK taryboje, 19781991 m. Tautos fondo valdybos, 19932000 m. tarybos, vėliau garbės pirmininkas. Jo iniciatyva Tautos fondas nuo 1992 m. rėmė Pietryčių Lietuvos ir Baltarusijos lietuvių mokyklas.[2]

Įvertinimas

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Bernardinai.lt 2008-01-13
  2. Antanas BalašaitisJuozas Giedraitis (1910). Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. VI (Fau-Goris). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004. 638 psl.